#อย่าหาทำ ปล่อยโคมลอย โทษสูงสุดประหารชีวิต

ปล่อยโคมลอย บริเวณใกล้ท่าอากาศยานระวังต้องโทษสูงสุดประหารชีวิต
#อย่าหาทำ ปล่อยโคมลอย โทษสูงสุดประหารชีวิต

พอถึงวันลอยกระทง อีก 1 สิ่งที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณีเลย ก็คือ การปล่อยโคมลอย เพราะเชื่อว่าจะเป็นการปล่อยเคราะห์กรรมความชั่วสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ให้ลอยออกไปจากชีวิต แต่หารู้ไม่ ว่าการปล่อยโคมลอยนั้นผิดกฎหมายนะ เพราะเขาห้ามปล่อยตรงพื้นที่ หรือ บริเวณสนามบิน เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย เนื่องจากโคมลอยไปบดบังทัศนวิสัยได้

ขอบคุณเจ้าของภาพ

ตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 59/1 และ 59/2 มีโทษจำคุก และปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้ง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มาตรา 18 (2) ได้ระบุว่า ผู้ใดกระทำการให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหาย จนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้หรือเป็นเหตุ หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างบิน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 600,000 บาท ถึง 800,000 บาท

ขอบคุณเจ้าของภาพ

แต่หากใครอยากปล่อยโคมลอยจริง ๆ ก็สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่นอกเขต – บริเวณใกล้เคียงสนามบิน และต้องขออนุญาตล่วงหน้าจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในพื้นที่นั้น ๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ขอบคุณเจ้าของภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co