“ก้าวไกล-เพื่อไทย” เพลงหาเสียงพรรคโดนใจที่สุด ในโหวต อีจัน Poll

“ก้าวไกล-เพื่อไทย” เพลงหาเสียงพรรคโดนใจที่สุด ในโหวต อีจัน Poll ของจำนวนผู้ที่ร่วมโหวต 844 คน

หลังจาก อีจัน Poll เปิดให้ทุกท่านร่วมโหวตในหัวข้อ “พรรคไหนเพลงหาเสียงโดนใจที่สุด” ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.66 – 24 เม.ย.66 รวม 4 วัน โดยมีผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 844 คน พบว่า…

เพลง “ก้าวไกลก้าวหน้า” เพลงหาเสียงของพรรคก้าวไกล มีผู้โหวตว่าโดนใจมากที่สุด คิดเป็น 65.1%

รองลงมาเป็น เพลง “เพื่อไทยแลนด์สไลด์” เพลงหาเสียงของพรรคเพื่อไทย มีผู้โหวตว่าโดนใจ คิดเป็น 27.6%

เพลง “ลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติ” เพลงหาเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติ มีผู้โหวตว่าโดนใจ คิดเป็น 4.1%

เพลง “เช้าวันใหม่” เพลงหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ มีผู้โหวตว่าโดนใจ คิดเป็น 1.4%

ส่วนเพลง “ใจบันดาลแรง” เพลงหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐ มีผู้โหวตเท่ากับเพลง “พรรคเปลี่ยน 20 20 20!!!…” ของพรรคเปลี่ยน คิดเป็น 0.6%

จบการทำ อีจัน Poll เพลงหาเสียงเลือกตั้ง 2566 แล้ว

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้ง และวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้งล่วงหน้า

ขอเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะ