อีจัน Poll อายุ 18-25 ปี โหวตการเลือกตั้ง66 เปลี่ยนแปลงประเทศได้ 89.2%

ผลโหวตอีจัน Poll รอบ 2 พบว่า อายุ 18-25 ปีโหวตการเลือกตั้ง 66 เปลี่ยนประเทศได้ 89.2% ส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป โหวต พล.อ.ประยุทธ์-พิธา นั่งนายกฯคนที่ 30 ด้วยคะแนนเท่ากัน 28%
อีจัน Poll อายุ 18-25 ปี โหวตการเลือกตั้ง66 เปลี่ยนแปลงประเทศได้ 89.2%

หลังจาก อีจัน Poll เปิดโหวต โพลเลือกตั้ง 2566 รอบ 2 ระหว่างวันที่  21 - 28 เม.ย.66 โดยสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 คำถาม ได้แก่ ถ้าเลือกตั้งวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใดเป็นรัฐบาล, คุณอยากได้ใครเป็นนายกฯ คนที่ 30 ของไทย นโยบายพรรคไหน โดนใจที่สุด, อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม, การเลือกตั้งครั้งนี้จะออกไปใช้สิทธิหรือไม่, การเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่ และเขตเลือกตั้งของท่านอยู่ภาคไหน ซึ่งได้สรุปผลโพลแล้ว โดยมีผู้ร่วมโหวตจำนวน 8,948 คน

อีจัน Poll อายุ 18-25 ปี โหวตการเลือกตั้ง66 เปลี่ยนแปลงประเทศได้ 89.2%
ปิดโหวต 'อีจัน Poll โพลเลือกตั้ง 2566' รอบ 2 พิธา-ก้าวไกล นำลิ่ว

ซึ่งการทำโพลรอบ 2 ของ อีจัน Poll ได้มีการเพิ่ม 2 คำถาม คือ การเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่ และเขตเลือกตั้งของท่านอยู่ภาคไหน ดังนั้น อีจัน จะแยกผลโพลเฉพาะส่วนนี้ที่สำคัญโดยจำแนกตามกลุ่มอายุมาบอกให้ลูกเพจอีจันทุกท่านได้ทราบกัน ดังนี้

กลุ่มอายุ18-25 ปี

คำถามการเลือกตั้งครั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่

89.2% มองว่าเปลี่ยนแปลงได้ (เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากสุดในทุกกลุ่มอายุที่ตอบ)

8.1%ไม่แน่ใจ

1.4% เปลี่ยนแปลงไม่ได้

โดยผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปี อยู่ภาคกลาง 26.6% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25.6% ภาคใต้ 14.5% ภาคเหนือ 12.8% กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 11.2% และภาคตะวันออก 9.3%

กลุ่มอายุ 26-35 ปี

คำถามการเลือกตั้งครั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่

81.6% มองว่าเปลี่ยนแปลงได้

13.1% ไม่แน่ใจ

3.6% เปลี่ยนแปลงไม่ได้

โดยผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีอายุระหว่าง 26-35 ปี อยู่ภาคกลาง 28.4% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18.5% ภาคใต้ 9.5% ภาคเหนือ 15.0% กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 18.3% และภาคตะวันออก 10.4%

กลุ่มอายุ 36-45 ปี

คำถามการเลือกตั้งครั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่

71.8% มองว่าเปลี่ยนแปลงได้

17.2% ไม่แน่ใจ

8.4% เปลี่ยนแปลงไม่ได้

โดยผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีอายุระหว่าง 36-45 ปี อยู่ภาคกลาง 24.3% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18.4% ภาคใต้ 8.8% ภาคเหนือ 13.0% กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 25.5% และภาคตะวันออก 10.0%

กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

คำถามการเลือกตั้งครั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่

63.9% มองว่าเปลี่ยนแปลงได้ (เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยสุดในทุกกลุ่มอายุที่ตอบ)

17.6% ไม่แน่ใจ

13.5% เปลี่ยนแปลงไม่ได้

โดยผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป อยู่ภาคกลาง 21.3% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.8% ภาคใต้ 8.9% ภาคเหนือ 15.9% กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 33.4% และภาคตะวันออก 5.7%

โดยกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กับคำถาม คุณอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย กลุ่มอายุนี้ได้ตอบแบบสอบถามต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ โดยเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 เท่ากับ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ คิดเป็น 28.0% รองลงมา คือ เศรษฐา ทวีสิน 20.9% แพทองธาร ชินวัตร 12.8%

ขณะที่กลุ่มอายุอื่นๆ โหวตให้ พิธา แพรทองธาร และเศรษฐา นั่งนายกฯคนที่ 30 ตามลำดับ

และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มองว่าการเลือกตั้งจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้ในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าทุกกลุ่มคือ 63.9%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co