ต.สุรนารี โคราชแล้งหนัก!

ชาวบ้าน ต.สุรนารี โคราชโอด! แล้งหนักไม่มีน้ำใช้ เทศบาลต้องนำรถน้ำแจกจ่ายช่วยวันต่อวัน พร้อมเตรียมเสนองบขุดบ่อบาดาลเพิ่ม
ต.สุรนารี โคราชแล้งหนัก!

วันนี้ (2 ก.พ. 63) สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังคงรุนแรง และขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุรนารีได้นำรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 3 คัน วิ่งแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในหมู่บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา ตลอดทุกวัน เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวจำนวนกว่า 280 หลังคาเรือนกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคมานานกว่า 2 เดือนแล้ว เนื่องจากสระน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 11 ไร่น้ำแห้งขอด ไม่มีน้ำสำหรับทำประปาหมู่บ้านได้ แม้ว่าจะมีการนำเงินกองทุนหมู่บ้านจำนวน 200,000 บาท จ้างรถแบคโฮมาทำการขุดลอกสระน้ำแล้วก็ตาม แต่ปรากฏว่าพบน้ำใต้ดินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนที่เหลือของสระน้ำจึงถูกปล่อยให้ดินแห้งแตกระแหงจากการถูกแสงแดดแผดเผามานาน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นางสมนึก แพปรุ อายุ 56 ปี ผู้ใหญ่บ้านโกรกเดือดหน้า เผยว่า โดยปกติแล้วในช่วงหน้าแล้งที่หมู่บ้านแห่งนี้จะใช้น้ำจาก 2 ส่วน คือ น้ำบาดาล และน้ำจากสระน้ำของหมู่บ้าน แต่มาปีนี้น้ำในสระน้ำแห้งขอดตั้งแต่ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา จึงไม่สามารถสูบน้ำมาทำประปาหมู่บ้านได้อีก ขณะที่บ่อบาดาลซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 8 บ่อ ขณะนี้ใช้ได้เพียง 3 บ่อเท่านั้น ซึ่งมีปริมาณน้ำให้สูบขึ้นมาใช้ได้เพียงเล็กน้อย ส่วนที่เหลืออีก 5 บ่อไม่มีน้ำใต้ดินให้สูบเลย ดังนั้นชาวบ้านจึงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ต้องประสานทางเทศบาลตำบลสุรนารีให้นำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกวัน เพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ซึ่งปีนี้ถือว่าแล้งหนักสุดในรอบ 50 ปี เพราะสระน้ำของหมู่บ้านน้ำไม่เคยแห้งเลย แต่ปีนี้แห้งจนไม่มีน้ำเหลือติดก้นสระ ต้องใช้งบประมาณของกองทุนหมู่บ้านจำนวน 200,000 บาท มาทำการขุดลอกสระ แต่ก็ยังไม่มีน้ำให้สูบมาใช้ได้ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ด้าน นายสมยศ รัตนปริยานุช นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี เผยว่า ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสุรนารีนี้มีอยู่ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน แม้ว่าจะอยู่ติดกับเขตเทศบาลนครนครราชสีมา แต่ก็ไม่ได้ใช้น้ำประปาจากเทศบาลนครนครราชสีมา หรือใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด โดยทั้งหมดใช้น้ำจากบ่อบาดาล ซึ่งทุกหมู่บ้านจะมีบ่อบาดาลของตนเองประมาณ 6-8 บ่อ เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำมาเก็บไว้ในถังน้ำกลางหมู่บ้านสำหรับใช้ทำประปาหมู่บ้าน แต่ปีนี้ภัยแล้งมาเร็ว และรุนแรงกว่าทุกปี จึงทำให้เริ่มมีปัญหาน้ำใต้ดินแห้ง บ่อบาดาลหลายบ่อไม่มีน้ำให้สูบ ทางเทศบาลตำบลสุรนารี จึงได้นำรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 3 คัน สูบน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราวก่อน พร้อมกันนี้ทางเทศบาลกำลังเร่งทำเรื่องเสนอเบิกเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม โดยจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุรนารีวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co