ไฟป่านครนายก แนวโน้มดีขึ้น

ไฟป่านครนายกดับได้แล้วกว่า 5 พื้นที่ ยังเหลืออีก 1 จุด จนท.เร่งโปรยน้ำจาก ฮ. และเดินเท้าเข้าดับไฟ
ไฟป่านครนายก แนวโน้มดีขึ้น

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ บริเวณช่องยางแดง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และขยายวงเข้าเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 63 ถึงวันนี้ (25 ก.พ. 63) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณพันไร่ โดยขณะนี้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมดับไฟป่า ประกอบไปด้วยกองทัพบก กองทัพอากาศ จังหวัดนครนายก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิองค์กรการกุศลทุกแห่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพจากอีจัน

สำหรับกองทัพได้ระดมทั้งยุทโธปกรณ์ และกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ โดยจัดกำลังจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์, มณฑลทหารบกที่ 12 และ 13 ร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นอกจากนี้กองทัพบกยังสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ MI-17 2 เครื่อง บินโปรยน้ำร่วมกับเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA-32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยปฏิบัติการบิน ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 63 จนถึงวันนี้ ได้บินบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำในบริเวณโดยรอบไปโปรยในพื้นที่เป้าหมายแล้ว 152 เที่ยวบิน จำนวน 473,500 ลิตร เพื่อลดความร้อนในจุดที่เพลิงลุกไหม้ ทำให้กำลังภาคพื้นดินสามารถเข้าไปดับไฟ และใช้รถบรรทุกน้ำฉีดน้ำดับไฟได้อย่างปลอดภัย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ตลอด 4 วันที่ผ่านมา สามารถดับไฟได้ใน 4 พื้นที่สำคัญ ได้แก่ บ้านวังรี บ้านเขาแหลม บริเวณเขาอีหูดหลัง รร.เตรียมทหาร และบริเวณเขาชะพลูรอยต่อระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับโรงเรียนการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังควบคุมไฟไม่ให้กระจาย

สำหรับพื้นที่ที่ไฟยังคงปะทุอยู่ ได้แก่ บนเขาสูงหลังรร.ทหารการสัตว์ ได้แก่ เขาฝาละมี เขาแท่น เขาพระ ทั้งนี้ได้มีการสำรวจจุดความร้อนและติดตามสถานการณ์ตลอด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับปฏิบัติการทางอากาศและการใช้รถบรรทุกน้ำจะให้ความสำคัญกับพื้นที่เกิดไฟป่าที่ใกล้กับชุมชน และบ้านเรือนประชาชนเป็นลำดับแรก ส่วนในพื้นที่หน่วยทหารโดยเฉพาะโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ใช้กำลังทหารเดินเท้าเข้าดับไฟเป็นหลัก

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
และในวันนี้ (25 ก.พ. 63) ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่านครนายก ได้ส่งกำลังเข้าปฏิบัติการดับไฟป่ามี 1 จุด เป็นพื้นที่เกิดใหม่ คือ บริเวณเขาฝาละมี เขาพระ เขาทุเรียน โดยมีแผนใช้เฮลิคอปเตอร์ KA-32 1 เครื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย บินโปรยน้ำควบคู่ไปกับชุดปฏิบัติการภาคพื้นดิน ร่วมกับชุดดับไฟป่าของกรมป่าไม้ คาดว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น หากไม่มีกระแสลมมาทำให้เกิดการปะทุใหม่
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co