กรมอนามัย Big cleaning แท็กซี่ดอนเมือง

กรมอนามัยลงพื้นที่ Big cleaning Week สร้างสุขอนามัยกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่ เริ่มที่แท็กซี่ดอนเมือง
กรมอนามัย Big cleaning แท็กซี่ดอนเมือง

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (4 ก.พ. 63) ที่คลังสินค้า 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แนะนำกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ใช้มาตรการ 2 บวก 3 สร้างสุขอนามัยดีให้กับตนเองและผู้ใช้บริการ พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เน้นย้ำพฤติกรรม กินร้อน ข้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยการรณรงค์ Big Cleaning Week กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ ณ Taxi Pool คลังสินค้า 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย จัด Big Cleaning Week ทำความสะอาดสถานที่พร้อมกันทั่วประเทศ ตัดวงจรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา สร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน ปรับพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล
ภาพจากอีจัน
โดยกรมอนามัยกำหนดดำเนินการให้ครอบคลุมทุกสถานประกอบการตั้งแต่ ขนส่งสาธารณะ กลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่ คนขับรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถร่วมบริการ รถตู้โดยสาร MRT BTS Airport Rail Link การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ฟิตเนส และปั๊มน้ำมัน ด้วยการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดในจุดที่เสี่ยงโรค และป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหากอยู่ในที่ผู้คนหนาแน่น และล้างมือเป็นประจำเพื่อสุขอนามัยที่ดี
ภาพจากอีจัน
แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวเสริมว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Week กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อโรคจากผู้โดยสารที่เดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยตรง จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจในการป้องกันตนเองง่าย ๆ ด้วยมาตรการ 2 บวก 3 ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการในการป้องกันตนเอง ได้แก่
1.สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามหลัก กินร้อน ข้อนกลาง ล้างมือ
2. กรณีที่ผู้ขับรถแท็กซี่มีอาการเข้าข่ายสงสัย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อการดูแลตนเองให้เกิดความปลอดภัยโดยเร็ว
ภาพจากอีจัน
และ 3 มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในรถแท็กซี่
1. ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู ที่วางแขน กระจกภายในรถ ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร โดยเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ทุกครั้งที่ผู้โดยสารลงจากรถ
2. ในกรณีที่สามารถจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ได้ ควรจัดเตรียมไว้บริการ
แก่ผู้โดยสาร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการแท็กซี่
3. ในกรณีที่จัดเตรียมหน้ากากอนามัยได้อย่างจำกัด ให้มอบหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารที่สังเกตพบมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น เจลล้างมือ จำนวน 300 ชิ้น พร้อมเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น 7 ขั้นตอนการล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน รวมทั้งสาธิตการทำความสะอาดรถแท็กซี่อย่างถูกวิธี เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีทั้งผู้ขับรถแท็กซี่และผู้ใช้บริการ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co