เปิดประวัติ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในไทย ติดเชื้อเพิ่ม 382 ราย

ศบค. รายงาน วันนี้ 21 ธ.ค. 63 เปิดประวัติ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในไทย เพิ่ม 382 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ดันยอดติดเชื้อสะสม 5,289 ราย
เปิดประวัติ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในไทย ติดเชื้อเพิ่ม 382 ราย

วันนี้ (21 ธ.ค. 63) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ( ศบค. ) รายงาน ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 382 ราย แบ่งเป็น
• ติดเชื้อในไทยเพิ่ม 14 ราย
• ติดเชื้อในแรงงานต่างชาติ 360 ราย (ค้นหาเชิงรุก)
• เดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย

ดันยอดติดเชื้อยืนยันสะสม 5,289 ราย รักษาหายวันนี้เพิ่ม 12 ราย รักษาหายแล้วรวม 4,053 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยังคงเดิมที่ 60 ราย

ภาพจากอีจัน
ผู้ป่วย 8 ราย ติดเชื้อโควิด 19 มาจากต่างประเทศ เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ( Alternative State Quarantine / State Quarantine )
เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร 1 ราย
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 22 ปี นักเรียน (ต่อเครื่องบินที่กาตาร์) ถึงไทย 9 ธ.ค. 63 ผลการตรวจพบเชื้อ มีอาการไข้ 18 ธ.ค. 63 เข้าพักที่ Alternative State Quarantine (ASQ) รพ.เอกชน จ.กรุงเทพ
เดินทางจากสหรัฐอเมริกา 3 ราย
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 32 ปี อาชีพครู (ต่อเครื่องบินที่ญี่ปุ่น) ถึงไทยเมื่อ วันที่ 10 ธ.ค. 63 ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ 15 ธ.ค. 63 เข้าพักที่ State Quarantine (SQ) รพ.เอกชน จ.กรุงเทพฯ
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 44 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว (ต่อเครื่องบินที่ใต้หวัน) ถึงไทยเมื่อ วันที่ 13 ธ.ค. 63 ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ 18 ธ.ค. 63 เข้าพักที่ State Quarantine (SQ) รพ.เอกชน จ.นนทบุรี
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 32 ปี ถึงไทยเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค. 63 ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ 18 ธ.ค. 63 เข้าพักที่ PUI ด่านสุวรรณภูมิ State Quarantine (SQ) จ.ชลบุรี
เดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 61 ปี อาชีพช่างก่อสร้าง ถึงไทย 11 ธ.ค. 63 ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ 19 ธ.ค. 63 เข้าพักที่ State Quarantine (SQ) จ.ชลบุรี
เดินทางจากยูเครน 1 ราย
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 42 ปี แม่บ้าน ถึงไทย 11 ธ.ค. 63 ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ 16 ธ.ค. 63 เข้าพักที่ Alternative State Quarantine (ASQ) รพ.เอกชน จ.กรุงเทพฯ
เดินทางจากคูเวต 1 ราย
- เพศชาย สัญชาติญี่ปุ่น อายุ 65 ปี อาชีพ ช่างซ่อมเครื่องคลังน้ำมัน ถึงไทย 15 ธ.ค. 63 (ต่อเครื่องบินที่กาตาร์) ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ 19 ธ.ค. 63 เข้าพักที่ State Quarantine (SQ) จ.ชลบุรี
เดินทางจากซูดาน 1 ราย
- เพศหญิง สัญชาติซูดาน อายุ 23 ปี ถึงไทย 18 ธ.ค. 63 (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ผลการตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ 18 ธ.ค. 63 เข้าพักที่ รพ.เอกชน กรุงเทพฯ
ส่วนผู้ติดเชื้อในประเทศ จำนวน 14 ราย มีดังนี้
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 29 ปี อาชีพช่างเสริมสวย ตรวจที่ จ.พระนครศรีอยุธยา 18 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้าพักที่ รพ.อุทัย
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 ปี อาชีพรับจ้าง มีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง 19 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้าพักที่ รพ.กำแพงแสน
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 48 ปี มีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง 19 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ เข้าพักที่ รพ.นครชัยศรี
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 37 ปี อาชีพค้าขาย มีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง 19 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีอาการเจ็บคอ
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 31 ปี อาชีพรับจ้าง มีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง 18 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีอาการไป มีน้ำมูก ปวดกล้มเนื้อ เข้าพักที่ รพ.สมุทรปราการ
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 39 ปี อาชีพค้าขาย มีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง 19 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีอาการเจ็บคอ เข้าพักที่ รพ.เอกชน สมุทรปราการ
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 30 ปี อาชีพค้าขาย มีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง 18 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีอาการเจ็บคอ เข้าพักที่ รพ.เอกชน สมุทรสาคร
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 42 ปี อาชีพค้าขาย มีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง 19 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีน้ำมูก เข้าพักที่ รพ.เอกชน กรุงเทพฯ
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 28 ปี อาชีพรับจ้าง มีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง 18 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ เข้าพักที่ รพ.เอกชน สมุทรสาคร
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 43 ปี อาชีพรับจ้าง มีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง 18 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้าพักที่ รพ.รามาธิบดี
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 48 ปี อาชีพค้าขาย มีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง 18 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีน้ำมูก เข้าพักที่ รพ.เอกชน สมุทรสาคร
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 59 ปี อาชีพค้าขาย มีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง 18 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ปวดศรีษะ เข้าพักที่ รพ.เอกชน สมุทรสาคร
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปี อาชีพค้าขาย มีประวัติเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้ง 18 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีอาการไข้ ปวดศรีษะ เข้าพักที่ รพ.เอกชน สมุทรสาคร
- เพศหญิง สัญชาติเมียนมา อายุ 42 ปี พนักงานห้าง อยู่ระหว่างสอบสวน ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้าพักที่ รพ.แม่สอด
ภาพจากอีจัน
และที่หลายคนจับตาดู คือ ยอดติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุกในชุมชน) จำนวน 360 ราย มากกว่าร้อยละ 90 ติดเชื้อไม่มีอาการ
คนไทยตั้งการ์ดให้สูงๆ นะคะ การ์ดอย่าตก ป้องกันตัวเองให้ดีๆ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co