รู้จัก โรคไซโคพาธ หรือ โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม

ทำความรู้จัก โรคไซโคพาธ หรือ โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม สาเหตุที่ทำให้เป็น อาการที่แสดงออก และการรักษา
รู้จัก โรคไซโคพาธ หรือ โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม

ทำความรู้จักกับโรคไซโคพาธ (Psychopaths) หรือ โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder)

กรมสุขภาพจิต อธิบายเกี่ยวกับ โรคไซโคพาธ (Psychopaths) หรือ โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) ไว้ว่า...

เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม โดยมีลักษณะ ขาดความเห็นใจผู้อื่น ขาดความสำนึกผิด ความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัว ขาดความยับยั้งชั่งใจ และเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง

อาการที่แสดงออก คือ

1.มักแสดงออกจิตใจที่แข็งกระด้าง

2.มีพฤติกรรมตอบสนองต่อความต้องการของตนเองโดยไม่สนใจผู้อื่นในสังคม

3.มีความผิดปกติทางอารมณ์และความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคม

4.มักเชื่อมโยงกับพฤติกรรมความรุนแรงซ้ำๆ และก่อให้เกิดอาชญากรรม

สาเหตุของการเกิดโรค

1. ด้านทางกาย ได้แก่ มีความผิดปกติของสมองโดยเฉพาะส่วนหน้าและส่วนอะมิกดะลา ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง อุบัติเหตุทางสมอง พันธุกรรม

2. ด้านจิตใจและสังคม ได้แก่ การถูกกระทำทารุณกรรมในวัยเด็ก การถูกเลี้ยงดูแบบละเลยเพิกเฉย อาชญากรรมในครอบครัว ความแตกแยกในครอบครัว สภาพสังคมรอบตัวที่โหดร้าย

แนวทางการรักษา

1. การรักษาด้วยยา มีประโยชน์ในการรักษาโรคทางจิตเวชที่เกิดร่วมกับไซโคพาธ

2. การปรับพฤติกรรม เน้นการพัฒนาสิ่งที่สนใจในแง่ดี และการให้รางวัลเมื่อกระทำพฤติกรรมดี

3. การลงโทษ มักไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนื่องจากอาการด้านชาทางอารมณ์

ที่มา : กรมควบคุมโรค

คลิปอีจันแนะนำ
มิจฉาชีพเหวอ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เจอ ผัวเมียสายปั่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co