เจ๋ง! นักวิจัยแคนาดา สวอบพื้นตรวจโควิด แจ้งเตือนก่อนระบาดได้ 1 สัปดาห์

ศูนย์จีโนมฯ เผยงานวิจัยแคนาดา แค่สวอบพื้นก็สามารถคาดการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่วงหน้าได้ 1 สัปดาห์

โควิด 19 ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัว ทุกพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่พื้น!

ใช่แล้ว พื้นนี่แหละ ทั้งพื้นอาคาร และพื้นผิวของสิ่งของที่มีการสัมผัสปล่อยๆ จนเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

เพราะอนุภาคหรือสารพันธุกรรมของโควิด-19 จากการไอหรือจามอาจตกลงมาสะสมบนพื้นเป็นจำนวนมากกว่าทำให้ตรวจพบได้โดยง่าย

วันนี้หยิบงานวิจัยนี้มาให้อ่านกันค่ะ

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics เกี่ยวกับการสวอบ(Swab)พื้นอาคารที่อยู่อาศัยแล้วส่งตรวจ RT-PCR เพื่อหาเชื้อโควิด-19 ไว้ว่า การสวอบ(Swab)พื้นอาคารที่อยู่อาศัยแล้วส่งตรวจ RT-PCR สามารถใช้เป็นเครื่องเตือนภัยล่วงหน้าและต่อต้านการระบาดของโควิด-19 ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ถึง 1 สัปดาห์

โดยระบุว่า จากโครงการวิจัย 14 เดือนในบ้านพักผู้สูงอายุในประเทศแคนาดาพบว่าการสวอบพื้นสามารถตรวจจับการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะเกิดการระบาด (outbreak)

ในประเทศแคนาดา การดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของ โควิด-19  ที่เกิดขึ้นในปี 2563 และ 2564 นั้นมีการรายงานว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงพยาบาลยาวนานเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด-19  และมีอัตราการตายสูงถึง 69% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากโควิด-19 ในประเทศแคนาดา

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยแคนาดาได้ทำการสุ่มสวอบสถานดูแลผู้สูงอายุ 10 แห่งทุกสัปดาห์ระหว่างเดือนกันยายน 2564 ถึงพฤศจิกายน 2565 จำนวน 4,895 ตัวอย่าง โดยพบการระบาดของโควิด-19 ถึง 23 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา  119 สัปดาห์

นพ. ดีเร็ก อาร์. แมคฟัดเดน (Derek R. MacFadden) จากมหาวิทยาลัยออตตาวาได้สรุปว่าการสวอบพื้นแล้วส่งตรวจ RT-PCR ให้ผลดีมาก โดยในช่วงที่โควิด-19 ระบาดใหญ่สามารถตรวจพบโควิด-19 จากตัวอย่างจากสวอบพื้นที่ส่งมาตรวจได้มากกว่าครึ่ง (54%) และผลบวกจะลดลงเหลือเพียง 22% ในช่วงที่ไม่มีการระบาด โดยสามารถตรวจพบไวรัสเพิ่มมากขึ้น 5-10 วันก่อนที่จะเกิดการระบาดในทุกครั้ง และเมื่อการระบาดสงบลงจำนวนตัวอย่างสวอบพื้นที่ให้ผลบวกก็จะลดลงตาม

ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่า “การตรวจจับไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย RT-PCR ภายในสถานที่ทำงาน โรงเรียน หรือที่พักอาศัยถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรคโควิดได้เป็นอย่างดี

การสุ่มตรวจไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวอบจากพื้นมีความแม่นยำสูง อาจเป็นเพราะอนุภาคหรือสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา 2019 จากการไอหรือจามอาจตกลงมาสะสมบนพื้นเป็นจำนวนมากกว่าพื้นที่อื่นใดทำให้การตรวจพบโควิด-19 ด้วย RT-PCR บริเวณพื้นทำได้โดยง่าย

ปกติเราเคยแต่สวอบจมูก คอ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 นี่เป็นงานวิจัยที่สวอบพื้นอาคารเพื่อตรวจหาเชื้อ ซึ่งไม่เคยเห็นจึงนำมาให้อ่านกันค่ะ

คลิปอีจันแนะนำ
ลูกเห็บตกระนาว เวียงป่าเป้า เชียงราย