8 อาการโควิดที่เปลี่ยนไป ใช้เครื่องตรวจอุณหภูมิไม่ช่วยแล้ว

นพ.ยง เปิด 8 อาการโควิดที่เปลี่ยนไป ใช้เครื่องตรวจอุณหภูมิไม่ช่วยแล้ว เพราะไม่ค่อยมีไข้แต่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว แถมติดซ้ำ ๆ ได้
8 อาการโควิดที่เปลี่ยนไป ใช้เครื่องตรวจอุณหภูมิไม่ช่วยแล้ว

ปรับตัวเก่ง! พัฒนาตัวเองเร็ว ต้องยกให้โควิด 19 แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็ต้องรู้ให้ทันนะคะ ล่าสุด นพ.ยง วิเคราะห์ 8 อาการของโควิด 19 ที่เปลี่ยนแปลงตลอด 3 ปีมาให้รู้กัน

วันนี้ (10 ต.ค.65) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เรื่อง อาการของโรคโควิด 19 ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ว่า...

ช่วงระยะเวลา 3 ปีที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ลักษณะอาการของโรคได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยสรุปได้ 8 ข้อ ดังนี้

1. ระยะฟักตัวของโรคสั้นลง จากการศึกษาในช่วงที่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้ากับสายพันธุ์ โอมิครอน ระยะฟักตัวของโรคสั้นลงมาอยู่ที่ ประมาณ 3 วันในระยะหลังนี้

2. ความรุนแรงลงปอดทำให้เกิดปอดบวม จะเห็นได้ว่าตั้งแต่สมัยยุคแรกสายพันธุ์อู่ฮั่น มีอัตราการลงปอดฉายภาพรังสีปอดจะมีฝ้าพบได้บ่อย แต่ในปัจจุบันการลงปอดลดน้อยลง

3. แต่เดิมอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส พบได้บ่อยมาก แต่ปัจจุบันนี้อาการดังกล่าวพบน้อยมาก

4. อาการไข้แต่เดิมเราพบได้บ่อย จะเห็นว่าเราใช้หลักการตรวจอุณหภูมิ ในการตรวจกรองในสถานที่ต่างๆ ปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้ เพราะในปัจจุบันนี้อาการไข้จะเป็นอยู่ 1-2 วัน และมีจำนวนมากที่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไม่มีไข้

5. อาการสำคัญขณะนี้คือเจ็บคอมาก เหมือนมีอะไรบาด และมีอาการไอ เป็นอาการสำคัญของการอักเสบในลำคอ

6. การติดต่อหรือแพร่กระจาย เกิดขึ้นได้ง่าย จะเห็นว่าเมื่อมีผู้ป่วยจะเป็นการติดทั้งครอบครัว เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม ในยุคแรกผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ ในระยะหลังนี้ เด็กจะมีอาการน้อยและสามารถกระจายโรคได้มาก

7. การระบาดของโรคมีแนวโน้มไปตามฤดูกาลแบบไข้หวัดใหญ่ ในซีกโลกเหนือเช่นยุโรปและอเมริกาจะมีการระบาดมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นฤดูหนาว และประเทศซีกโลกใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จะมีการระบาดมากในฤดูหนาว เช่นกัน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน

สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน ไม่มีฤดูหนาวที่แน่ชัด การระบาดพบได้ตลอดทั้งปี แต่การระบาดมากจะเกิดในหน้าฝน ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนเช่นเดียวกับซีกโลกใต้ และจะเกิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่มากนักในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งต่างกับตอนแรกของการระบาดของ covid 19 ไม่เป็นฤดูกาล

8. ไวรัสโควิค 19 มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ แนวโน้มในอนาคตจึงทำให้เมื่อติดเชื้อและสามารถติดเชื้อซ้ำได้อีก แต่อาการของโรคมีแนวโน้มลดลง ความสำคัญจึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น 608

วัคซีนที่ใช้จะต้องใช้ให้ตรงสายพันธุ์ที่คาดว่าจะเกิดมีการระบาด เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ และจะต้องให้ก่อนที่จะมีการระบาด เช่น ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และกลุ่มที่ควรรับวัคซีนอย่างยิ่งคือกลุ่ม 608 รวมทั้งเด็กเล็ก

แม้จะเป็นจะคำเตือนเดิม ๆ ที่ อีจัน มักบอกเสมอเวลาเขียนข่าวโควิด แต่ก็ยังคงต้องบอกกันนะคะ เมื่อออกนอกบ้านสวมแมสก์ด้วย และอย่าอยู่ในที่แออัด เพราะการไม่ติดโควิดคือดีที่สุดนะคะ

คลิปแนะนำอีจัน
นักข่าว CNN ยกมือขอโทษ ไม่เจตนาบุกรุก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co