สธ. ไทย มอบ วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ให้ เมียนมา 1 แสนโดส

ช่วยเพื่อนบ้าน สธ. ไทย มอบ วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ให้ เมียนมา 1 แสนโดส พร้อมอุปกรณ์ฉีด มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม จำนวน 100,000 โดส พร้อมอุปกรณ์ฉีดวัคซีน มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท ให้กับประเทศเมียนมา เพื่อฉีดให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี ช่วยลดความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

เมื่อวานนี้ (22 ตุลาคม 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยได้ส่งมอบวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ฝาสีส้ม สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี จำนวน 100,000 โดส พร้อมอุปกรณ์ฉีดวัคซีน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ให้กับประเทศเมียนมา เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศสมาชิกประเทศอาเซียน เพื่อการรับมือกับการระบาดโควิด 19

โดยล่าสุดเมื่อครั้งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดสำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ได้มีการหารือถึงความต้องการวัคซีนโควิด 19 เพื่อปกป้องสุขภาพเด็กวัยเรียนจากโควิด 19 ซึ่งเด็กในวัยนี้มีโอกาสติดโควิดได้ง่าย แต่วัคซีนสามารถลดความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ โดยไทยมีวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม สำหรับฉีดเด็กอายุ 5-11 ปีเพียงพอและแบ่งปันให้ได้

สำหรับการส่งมอบวัคซีนครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และเป็นการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเป็นการบริจาควัคซีนผ่านสภากาชาดเมียนมาดังเช่นครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยบริจาควัคซีนโควิด 19 ให้กับประเทศเมียนมาแล้ว 2 ครั้ง เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า รวม 1 ล้านโดส