สถานพยาบาลเอกชน ห้ามสั่งจ่ายยา ฟาวิพิราเวียร์ - โมลนูพิราเวียร์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เตือน สถานพยาบาลเอกชน ห้ามสั่งจ่ายยา ฟาวิพิราเวียร์ - โมลนูพิราเวียร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามกฎหมาย!
สถานพยาบาลเอกชน ห้ามสั่งจ่ายยา ฟาวิพิราเวียร์ - โมลนูพิราเวียร์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เตือน สถานพยาบาลเอกชน ห้าม โฆษณาแพ็คเกจรักษาโควิด ที่มียาควบคุมพิเศษ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามกฎหมาย!

วันนี้ (28 ก.ค. 65) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเตือน ห้ามสถานพยาบาลเอกชนโฆษณาแพ็คเกจรักษาโควิด ที่มียาควบคุมพิเศษ อย่าง ฟาวิพิราเวียร์ และโมลนูพิราเวียร์ เนื่องจากเป็นยาควบคุมพิเศษซึ่งต้องสั่งจ่ายและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ห้ามนำชื่อมาใช้ในการโฆษณาเด็ดขาด

ซึ่งหากสถานพยาบาลเอกชนจะทำโฆษณา ต้องได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องขออนุมัติโฆษณาจากกรม สบส. หรือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อีกด้วย

ทั้งนี้ ฟาวิพิราเวียร์ และโมลนูพิราเวียร์ นั้นต้องจ่ายให้ผู้ป่วยตามอาการ ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกคนจะได้ไป หากสถานพยาบาลเอกชนทำโฆษณาแพ็คเกจการรักษาด้วยตัวยาทั้ง 2 อาจจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจผิด ในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาลได้ว่า เมื่อเข้ารับบริการแล้ว จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ และโมลนูพิราเวียร์

จากเหตุดังกล่าว จึงถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 38 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ต้องระวางโทษไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะมีการระงับโฆษณา หรือประกาศดังกล่าว

ขอบคุณภาพจาก: สบส.กระทรวงสาธารณสุข

หากประชาชนพบเห็น สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ กรม สบส. สายด่วนโทร 1426

ขอบคุณข้อมูลจาก: สบส.กระทรวงสาธารณสุข

คลิปอีจันแนะนำ
BMW เกือบชนรถ จยย. ตำรวจสายตรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co