เคลื่อนร่างนาวาตรีสมาน เตรียมพระราชทานเพลิงศพ

เคลื่อนร่างนาวาตรี เตรียมพระราชทานเพลิงศพ
เคลื่อนร่างนาวาตรีสมาน เตรียมพระราชทานเพลิงศพ

เคลื่อนร่างจ่าแซม เตรียมพระราชทานเพลิงศพ

ภาพจากอีจัน
14 ก.ค. 61 บรรยากาศภายในศาลา ปฏิบัติธรรมรัตนมงคลวัดหนองคู ตำบลเมืองหงส์อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เคลื่อนร่างนาวาตรีสมาน กุนัน เตรียมพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธาน ในพิธี ส่วนรอบๆบริเวณงาน มีผู้คนจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมไว้อาลัยและส่งจ่าแซมเป็นครั้งสุดท้าย
ภาพจากอีจัน
เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รับมอบหมาย ประกอบพิธีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงสานุวงศ์ และเป็นการเคลื่อนศพนาวาตรีสมาน กุนัน ขึ้นสู่เมรุชั่วคราว จากนั้นมีพระบรมราชโองการจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เลื่อนยศ จ่าเอกสมาน จาก จ่าเอกเป็น เป็นนาวาตรี และได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งเหรียญพระราชทานยศทหาร
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยก่อนเคลื่อนศพ มีการประกอบพิธีวิถีคนวิถีชุมชนเพื่อความสบายใจของญาติและประเพณีของคนอีสานก่อนนำศพขึ้นตั้งบนเมรุด้วยการแห่รอบเมรุลอยชั่วคราว 3 รอบ ก่อนนำขึ้นตั้ง บนเมรถจากนั้นพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 อาราธนาศีล จุดเทียนส่องธรรม สวดมาติกาบังสกุล ทอดผ้าไตรบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าเอกสมาน จนถึง 14.00 น. ที่ผ่านมา
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co