จนท.EOD กลับจากต่างประเทศติดเชื้อโควิด-19

ตำรวจ EOD ตั้งมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังพบเจ้าหน้าที่กลับจากสเปนติดโคโรนา
จนท.EOD กลับจากต่างประเทศติดเชื้อโควิด-19

14 มีนาคม 2563 มีรายงานว่า มีหนังสือด่วนที่สุดของกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด (อีโอดี) บก.สปพ. เรื่อง กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 นำเรียน ผบก.สปพ. ผ่าน พันตำรวจเอก กำธร อุ่ยเจริญ รอง ผบก.สปพ. ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมีเนื้อหาระบุว่า...

ภาพจากอีจัน
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563 มีตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้ระเบิดจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางไปราชการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสเปน ซึ่งเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย มีอาการเป็นไข้ เจ็บคอ จึงเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งผลการตรวจปรากฏว่าผลเป็นโควิด-19 กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. จึงตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของผู้มาติดต่อ รวมถึงรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงออกมาตรการป้องกัน โดยให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน, งดพักกำลังพล เพื่อป้องกันไม่ขยายการแพร่เชื้อไปสถานที่อื่น, สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจลฆ่าเชื้อบ่อย ๆ, ประสานบริษัททำความสะอาดให้เข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่ทำงานและบ้านพักผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 กรณีที่กำลังพลมีอาการเจ็บป่วยเข้าข่ายอาการตามโรค ให้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันที และทำการเข้ารับการตรวจตามประกาศรายชื่อ รพ. ที่รับการตรวจโรคโควิด-19
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co