ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการ ยืดชำระ-ลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกมาตรการยืดชำระ-ลดดอกเบี้ย ให้ลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย
ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการ ยืดชำระ-ลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้

จากกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย หรือ เอ็นพีแอล โดยให้มีผลทันที 1 เมษายน 2563

วันนี้ (25 มี.ค. 63) ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จะรับคำร้องจากลูกค้าตลอด 7 วัน ไม่มีวันหยุด ผ่านช่องทางสาขาธนาคารฯ และ call center โดยมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียตามประเภทของลูกค้า ดังนี้

ลูกค้าบัตรเครดิต

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และกลับมาเป็น 10% ในปี 2566 โดยธนาคารฯ จะทำการปรับลดให้ลูกค้าทุกท่านตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งความจำนงเป็นรายบุคคลมาที่ธนาคารฯ

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์
ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารฯ วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท ที่ประสงค์จะขอเลื่อนชำระค่างวด เป็นเวลา 3 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน
ลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารฯ วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ

ผู้ประกอบการรายย่อย (SME)
ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SME) ที่อยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ

จากมาตรการดังกล่าว ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าแล้วกว่า 1 แสนราย วงเงินกว่า 1.5 แสนล้านบาท

Related Stories

No stories found.