ประกาศเลื่อนเกณฑ์ทหารไปเป็นเดือน ก.ค.ถึง ส.ค.

กองทัพบกประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินปี 2563 จากเดิมเดือน เม.ย ออกไปเป็น เดือน ก.ค.-ส.ค. นี้
ประกาศเลื่อนเกณฑ์ทหารไปเป็นเดือน ก.ค.ถึง ส.ค.

ว่าที่พลทหารรออีกนิด
วันนี้ (27 มี.ค. 2563) เพจเฟซบุ๊ก กองการสัสดี โพสต์ประกาศ เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารฯ ไปเป็นระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 โดยระบุว่า

ตามที่ กองทัพบกได้กำหนดให้มีการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2563 เว้นวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 นั้น เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

ภาพจากอีจัน

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และ ลดความเสี่ยง ของทหารกองเกินและประชาชน ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว กระทรวงกลาโหมจึงได้เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563 จากเดิมออกไปเป็นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2563

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ ทหารกองเกินที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สค.35) เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563 ไม่สามารถอ้างเหตุในการเลื่อนการตรวจเลือกตามประกาศนี้ที่จะไม่มาทำการตรวจเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดวันตรวจเลือกครั้งใหม่ได้

#หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่การตรวจเลือกทหารฯ ใหม่ ให้ติดตามประกาศจาก เขต/อำเภอ ภูมิลำเนาทหารของตนเอง ต่อไป

อีจัน
www.ejan.co