ข่าวอีจัน 26 พฤษภาคม 2563 | 11:26 น.

กรมอนามัยชี้ ดื่มน้ำฝนให้ปลอดภัย ต้องต้มให้เดือด

เขียนโดย อีจัน
กรมอนามัยชี้ ดื่มน้ำฝนให้ปลอดภัย ต้องต้มให้เดือด

รองอธิบดีกรมอนามัยเผย น้ำฝนดื่มได้ แต่ต้องเลือกและทำความสะอาดรางน้ำ-ภาชนะให้ดี ที่สำคัญต้องต้มฆ่าเชื้อโรคก่อนจึงจะปลอดภัย

หน้านี้หน้าฝนตกเกือบทุกวัน บางบ้านรองน้ำฝนไว้ใช้ไว้กิน ประหยัดค่าน้ำได้หลายบาท

แต่หลายคนก็สงสัย ว่าน้ำฝนสามารถเอามาดื่มได้รึเปล่า เป็นอันตรายรึเปล่า? กรมอนามัยคลายข้อสงสัยนี้แล้ว ซึ่งจริงแล้วมันดื่มได้ แต่ต้องเลือก และทำให้ถูกวิธี

ภาพจากอีจัน


วานนี้ 25พ.ค. 2563 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน การเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงแรก ๆ ที่ฝนตก อาจเกิดความสกปรกและความเสี่ยงจากสารเคมีได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม การจราจรหนาแน่น หรือมีมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น PM. 2.5 ควัน หรือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง รวมทั้งความสะอาดหลังคาที่รองรับน้ำฝน และภาชนะเก็บกักน้ำฝน ซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนของกรมอนามัย พบว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาคุณภาพน้ำฝนในครัวเรือนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค เฉลี่ยร้อยละ 23.40 ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพบการปนเปื้อนแบคทีเรียมากที่สุด และพบสี ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง เกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการดูแลความสะอาดของพื้นหลังคา รางรองรับน้ำฝน ภาชนะบรรจุน้ำฝนไม่ถูกหลักการสุขาภิบาลน้ำบริโภค

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ การเก็บน้ำฝนไว้บริโภคหรืออุปโภคให้ปลอดภัยนั้น ควรเริ่มจากการสำรวจความพร้อมของ รางรองรับน้ำฝน ทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งสกปรกบนหลังคา รางรองรับน้ำฝนให้เรียบร้อย สำหรับภาชนะบรรจุน้ำฝนควรสำรวจดูความชำรุดแตกรั่ว และต้องล้างให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะภายในต้องทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยการแช่หรือฉีดพ่นน้ำคลอรีนในขั้นตอนสุดท้ายของการล้างด้วย ในการรองน้ำฝนนั้นควรปล่อยให้ฝนตกชะล้างสิ่งสกปรกในอากาศ บนหลังคาและรางรับน้ำฝนทิ้งไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อย รองน้ำฝนใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

ภาพจากอีจัน

เมื่อเต็มแล้วปิดฝาภาชนะให้มิดชิดโดยใช้ตาข่ายพลาสติกปิดปากภาชนะให้แน่นก่อนปิดฝาเพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลง เช่น จิ้งจก แมลงสาป เข้าไปอาศัย ดูแลที่ตั้งภาชนะเก็บน้ำฝนให้สะอาด ไม่เฉอะแฉะ ดูแลความสะอาดของภาชนะเก็บน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรนำสิ่งของต่าง ๆ ไปวางหรือกองไว้บนภาชนะเก็บน้ำฝน เพราะจะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ แมลงนำโรค นอกจากนั้นเพื่อให้มั่นใจก่อนนำน้ำฝนมาดื่มควรนำไปต้มให้เดือดประมาณ 1 นาที เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดคุ้ม! เจ๊ญาส้มตำเมืองทอง ชวนกิน เมนูกุ้ง 50 บาท จ่ายน้อยอร่อยคำโต
สุดคุ้ม! เจ๊ญาส้มตำเมืองทอง ชวนกิน เมนูกุ้ง 50 บาท จ่ายน้อยอร่อยคำโต
ชาวบ้าน ที่ แม่ฮ่องสอน รวมเงิน กำลังกาย ซ่อมถนน เข้าหมู่บ้านเอง
ชาวบ้าน ที่ แม่ฮ่องสอน รวมเงิน กำลังกาย ซ่อมถนน เข้าหมู่บ้านเอง
เตรียมพร้อม เปิดเรียน Big Cleaning โรงเรียน สังกัด กทม. 28 มกราคมนี้
เตรียมพร้อม เปิดเรียน Big Cleaning โรงเรียน สังกัด กทม. 28 มกราคมนี้