ข่าวเศรษฐกิจ 17 มิถุนายน 2563 | 15:26 น.

ครม.อนุมัติ จ่าย 1,000 บาท ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 เดือน

เขียนโดย อีจัน
ครม.อนุมัติ จ่าย 1,000 บาท ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 เดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฟังทางนี้! ครม.อนุมัติโครงการช่วยเหลือ เยียวยา โดยจะจ่าย 1,000 บาท ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อกัน 3 เดือน โอนเข้าบัญชีอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฟังทางนี้! ครม.อนุมัติจ่ายเงิน 1,000 ระยะเวลา 3 เดือน

ครม.อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยหนึ่งในนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจ่ายให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1,164,222 คน เดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม –กรกฎาคม 2563) โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.49 พันล้านบาท (3,492,666,000 บาท)

ภาพจากอีจัน

โดย เงินโอนเข้าบัญชีเดิมที่รับเงินอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเงินโอนเข้าอัตโนมัติ แต่ระหว่างนี้จะมีการตรวจสอบหลักเกณฑ์และสิทธิ์ที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการโอนเงิน
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท จะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐ (ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนถือบัตรคนจนเฮ! ครม.อนุมัติเงินเยียวยาเดือนละ 1 พันบาท 3 เดือน
คนถือบัตรคนจนเฮ! ครม.อนุมัติเงินเยียวยาเดือนละ 1 พันบาท 3 เดือน
ครม.อนุมัติ จ่าย 1,000 บาท ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 เดือน
ครม.อนุมัติ จ่าย 1,000 บาท ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 เดือน
ผู้ถือบัตรคนจน เฮ! จ่ายเงินเยียวยาโควิด 3,000 บาท 4 ก.ค. 63
ผู้ถือบัตรคนจน เฮ! จ่ายเงินเยียวยาโควิด 3,000 บาท 4 ก.ค. 63
คึกคัก! ปชช. แห่รับบัตรคนจนแบบใหม่ วันแรก
คึกคัก! ปชช. แห่รับบัตรคนจนแบบใหม่ วันแรก
ครม.เคาะแล้ว เพิ่มวงเงิน 500 บาท 3 เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ครม.เคาะแล้ว เพิ่มวงเงิน 500 บาท 3 เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ