ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

ในหลวง ร.10 - พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

วันนี้ (11 กันยายน 2563 ) ที่ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นเครื่องช่วยหายใจรุ่น Savina 300 พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ ซึ่งจะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบ้านเมืองต่อไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


การได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co