ศาลรธน.เรียกหลักฐานเพิ่ม 'ก้าวไกล' หาเสียงแก้ ม.112 'พิธา' ถือหุ้นสื่อ

ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เวลา 'พิธา-ก้าวไกล' 15 วัน ส่งหลักฐานเพิ่ม ปมถือหุ้นสื่อไอทีวี-หาเสียงแก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง
ศาลรธน.เรียกหลักฐานเพิ่ม 'ก้าวไกล' หาเสียงแก้ ม.112 'พิธา' ถือหุ้นสื่อ

ไม่จบง่ายๆ เมื่อวันที่ 11 ต.ค.66 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุมกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้อง นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความพระพุทธะอิสระ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 49 ว่า การกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ผู้ถูกร้องที่ 1 และ พรรคก้าวไกล ผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ… เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ ต่อมาผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยาน ฉบับลงวันที่ 26 ก.ย.66

อีกทั้ง ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปราย เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ สส.ของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ จากกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ ด้วย

ทั้งนี้ ในสองคดีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็น และจัดส่งสำเนาเอกสาร หลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

คลิปอีจันแนะนำ
เปิดใจ พิธา ให้สัมภาษณ์รายการแฉ แม้ไม่ได้เป็นนายกฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co