เศรษฐา แถลง ยืนยัน รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน

เศรษฐา แถลง วันถวายสัตย์ปฏิญาณ ยืนยัน รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน สัญญาจะทำงานอย่างลืม ความเหน็ดเหนื่อย ทุกวัน ทุกนาที
เศรษฐา แถลง ยืนยัน รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน

5 กันยายน 2566 ก่อนที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

ได้แถลงต่อหน้าสื่อว่า


ผมขอยืนยัน รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน เราจะทำงานอย่างลืม ความเหน็ดเหนื่อย ทุกวัน ทุกนาที

เราจะเอาความต้องการ ของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้ง

วันจันทร์ เราจะมีการแถลงนโยบาย ของรัฐบาลต่อรัฐสภา
รัฐบาลนี้เราจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใส ภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชน
รัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้ประชาชน
เพื่อประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต

เราเป็นรัฐบาลของประชาชน ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านในที่นี้เข้าใจ ตระหนักดีถึงปัญหาที่เราเผชิญอยู่ปัจจุบัน คงไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งฝ่าย แบ่งก๊วน แบ่งพรรคหรอกครับ เอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
อะไรที่ทำได้ก่อน เราจะทำทันที

สำหรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท
นายกเศรษฐา บอกว่า ไม่เคยบอกว่าใช้เวลาร้อยวัน แต่พยายามทำให้เร็วที่สุด คิดว่าไม่เกินไตรมาส1 ปีหน้า
โดยจะจ่ายงวดเดียว

เรื่องปัญหาปากท้องเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด ที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่ ทุกๆวันผมมั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกท่านจะทำงานอย่างหนัก จะพยายามเข็นนโยบายออกมาที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคน บางอย่างทำได้เร็ว บางอย่างทำได้ช้า แต่จะไม่เอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำทั้งหมด อะไรทำได้เร็ว เราจะรีบทำก่อนครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co