ชัยธวัช ฟาด สส.ปูอัด ไร้สำนึก เรียกประชุม กก.บห ส่อฟันพ้นพรรค

ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ฟาดแรง สส.ปูอัด ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ไร้สำนึก ไม่ขอโทษเหยื่ออย่างจริงใจ หลังจัดแถลงข่าววานนี้ เตรียมเรียก กก.บห. ประชุมด่วน ส่อขับพ้นพรรค
ชัยธวัช ฟาด สส.ปูอัด ไร้สำนึก เรียกประชุม กก.บห ส่อฟันพ้นพรรค

หลังจากที่เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 66 พรรคก้าวไกลทำการลงมติตัดสิน 2 สส. ของพรรคที่ถูกร้องเรียนเรื่องคุกคามทางเพศนั้น โดยนายวุฒิพงศ์ ทองเหลา สส.ปราจีนบุรี  ที่ประชุมพรรคมีมติให้ขับออกจากพรรค ส่วน สส. ปูอัด นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม. เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม นั้นถูกเพียงแค่คาดโทษทางวินัย และตัดสิทธิพึงมีตลอดสมัย 

อย่างไรก็ตาม ได้เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงถึงการตัดสินดังกล่าวทั้งจาก สส. หลายคนภายในพรรคก้าวไกล รวมไปถึงประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับมติพรรคโดยเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อคนที่ลงมติให้ สส.ปูอัด ไม่ถูกขับพ้นพรรค ก่อนที่นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล จะเปิดเผยถึงกระบวนการลงมติของพรรคว่าเป็นไปด้วยเหตุและผล ไม่มีการอุ้ม สส. อย่างแน่นอน พร้อมเรียกร้องให้ สส.ปูอัด ขอโทษและเยียวยาผู้เสียหาย 

และวันที่ 3 พ.ย. 66 สส.ปูอัด ได้จัดแถลงข่าวขอโทษผู้เสียหายทั้ง 3 ราย และ สส.พรรคก้าวไกล แต่ยืนยันว่าจะยังไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค แต่จะรอให้ กกต. ตัดสิน หากผิดจริงก็พร้อมพิจารณาลาออก 

ชัยธวัช ฟาด สส.ปูอัด ไร้สำนึก เรียกประชุม กก.บห ส่อฟันพ้นพรรค
ชัยธวัช เผย ก้าวไกลไม่อุ้ม สส. จี้ ปูอัด ขอโทษ-เยียวยา ผู้เสียหาย    

ล่าสุด นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงกรณีที่ สส.ปูอัด ออกมาแถลงข่าวขอโทษเมื่อวานนี้ว่า ไร้สำนึก-ขาดความจริงใจ เตรียมเรียกกรรมการบริหารพรรคประชุมด่วน จ่อมีมติขับพ้นพรรค 

ผมได้ฟังการแถลงของคุณไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ เมื่อบ่ายวันนี้แล้ว และมีความเห็นส่วนตัว ดังนี้ 

(1) แม้คุณไชยามพวานจะแถลงว่าน้อมรับมติของพรรคและขอโทษ หากเห็นว่าการกระทำของตนเองถือเป็นการคุกคามทางเพศ แต่เมื่อพิจารณาสาระสำคัญในการแถลงแล้ว จะเห็นได้ว่า คุณไชยามพวานไม่ได้สำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการณ์ของตนนั้น เข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศแม้แต่น้อย และไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ 

(2) คุณไชยามพวานยังนำข้อความของผู้เสียหายรายที่หนึ่งมาแสดงต่อสาธารณะ โดยเจตนาจะแสดงให้เห็นว่า ตนเองกับผู้เสียหายมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ดังนั้น การล่วงเกินทางเพศที่มีต่อผู้เสียหายคนดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหา จึงเกิดขึ้นโดยความยินยอม หรืออย่างน้อยผู้เสียหายก็ไม่ได้แสดงการต่อต้านหรือความไม่พอใจใดๆ หลังเกิดเหตุ 

(3) ต่อมา คุณไชยามพวานได้แสดงข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่า การถ่ายรูปและคลิปของผู้เสียหายรายที่สองนั้น ไม่น่าจะถือเป็นการคุกคามทางเพศ 

(4) สุดท้าย คุณไชยามพวานยืนยันว่า ตนเองแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นเป็นประจำ การแตะเนื้อต้องตัวผู้เสียหายรายที่สามนั้นเป็นไปในฐานะเพื่อนร่วมงาน ไม่ได้มีเจตนาหรือเป้าประสงค์ทางเพศ 

(5) ในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งของพรรคก้าวไกล ผมขอชี้แจงว่า คณะกรรมการบริหารพรรคทราบข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งข้อกล่าวหาทั้งหมดของคุณไชยามพวาน โดยคุณไชยามพวานพยายามแสดงหลักฐานเพื่อสื่อว่าการล่วงเกินทางเพศต่อผู้เสียหายรายที่หนึ่งนั้น เกิดขึ้นโดยอีกฝ่ายไม่เคยแสดงอาการไม่ยินยอมใดๆ เลย  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแล้วเห็นว่า การล่วงเกินทางเพศเกิดขึ้นโดยผู้เสียหายอยู่ในสภาพมึนเมา ย่อมไม่อยู่ในสถานะที่สามารถให้การยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  นอกจากนี้ คุณไชยามพวานยังมีพฤติกรรมที่ส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์ โดยการพาผู้เสียหายไปที่คอนโดมีเนียมของตนเอง 

นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม.ภาพจาก:ปูอัด ไชยามพวาน ส.ส. เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม พรรคก้าวไกล
นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม.ภาพจาก:ปูอัด ไชยามพวาน ส.ส. เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม พรรคก้าวไกล

(6) แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณไชยามพวานกับผู้เสียหายก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์ล่วงเกินทางเพศจะดูเป็นปกติหรือดีต่อกัน แต่ผู้เสียหายรายที่หนึ่งไม่เคยยินยอมให้คุณไชยามพวานมีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกเลย ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ย่อมต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายชายสามารถจะมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงได้ตามใจชอบ  นอกจากนี้ ความสัมพันธ์อันดีอาจเกิดจากความต้องการทำงานร่วมกับพรรคและ ส.ส. ของพรรคในอนาคต ซึ่งเมื่อคุณไชยามพวานได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เขาได้ลดการมอบหมายงานให้ผู้เสียหายรายที่หนึ่ง ภายหลังจากที่มีผู้เสียหายรายที่สองเข้ามาเป็นทีมงานของตนเอง 

(7) สำหรับ กรณีผู้เสียหายรายที่สองนั้น คณะกรรมการบริหารพรรคไม่ได้พิจารณาความผิดจากข้อเท็จจริงเรื่องการถ่ายรูปและคลิปตามที่คุณไชยามพวานกล่าวถึง เนื่องจากเห็นว่ารับฟังไม่ได้ว่าเป็นการคุกคามทางเพศจริง  แต่คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า นอกจากจะมีพฤติการณ์แตะเนื้อต้องตัวผู้เสียหายแล้ว ขณะคุณไชยามพวานเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยังได้ชักชวนผู้เสียหายรายที่สองไปต่างจังหวัดสองต่อสอง 2 ครั้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายปฏิเสธทั้งสองครั้ง  

ส่วนกรณีผู้เสียหายรายที่สาม  ผู้เสียหายเห็นว่าคุณไชยามพวานมีพฤติกรรมพยายามเข้าหาและพูดคุยในลักษณะที่ทำให้รู้สึกถูกคุกคามทางเพศ จนทำให้ต้องขอลาออกจากทีมงานหลังเข้ามาทำงานได้ไม่ถึงหนึ่งเดือน 

(9) คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาพฤติการณ์และข้อเท็จจริงทั้งสามรายประกอบกัน ซึ่งมีลักษณะต่อเนื่องและมีรูปแบบทำนองเดียวกัน จึงเห็นว่า คุณไชยามพวานมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศต่อผู้เสียหายทั้งสามราย และล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหายหนึ่งราย โดยผู้เสียหายทั้งหมดมีสถานะเป็นอาสาสมัครหรือผู้ช่วยดำเนินงานของคุณไชยามพวาน ซึ่งด้วยความที่คุณไชยามพวานมีอำนาจหรือสถานะเหนือกว่าผู้เสียหาย สามารถให้คุณให้โทษต่อผู้เสียหายได้ จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณไชยามพวานกับผู้เสียหายในระยะเวลาหนึ่ง อาจเกิดจากเนื่องจากปัจจัยด้านสถานะการจ้างงาน ความมั่นคงทางรายได้ หรือความต้องการทำงานร่วมกับพรรคและ ส.ส. ของพรรค 

(10) ข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้เสียหายทั้ง 3 ราย เป็นอาสาสมัครและ/หรือผู้ช่วยดำเนินงานของคุณไชยามพวาน ยังส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อระบบอาสาสมัครของพรรค ทำให้การทำงานเป็นอาสาสมัครหรือทีมงานของพรรคไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งควรต้องปลอดจากการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบ 

(11) ผมเห็นว่า การแถลงของคุณไชยามพวานในวันนี้ นอกจากจะไม่สำนึกยอมรับผิดและขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจแล้ว ยังอาจเป็นการก่อความเสียหายซ้ำเติมต่อผู้ถูกกระทำทั้งสามรายอีกด้วย  ดังนั้น หลังจากวันเสาร์นี้  ผม ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้พิจารณาว่าคุณไชยามพวานกระทำการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ 

(12) หากคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่า คุณไชยามพวานกระทำการขัดต่อมติของคณะกรรมการบริหารพรรค ก็จะนำไปสู่กระบวนการทางวินัยจากฐานการฝ่าฝืนมติคณะกรรมการบริหารพรรคดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และหากมีความผิดจริง ก็จะนำไปสู่การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกับ ส.ส. ของพรรค เพื่อมีมติให้คุณไชยามพวานพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล หรือไม่ ต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co