ประวัติ ชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา

เปิดประวัติ ชัย ชิดชอบ หรือ ปู่ชัย อดีตประธานรัฐสภา ผู้คร่ำหวอดในวงการการเมือง
ประวัติ ชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา

24 มกราคม 2563 วงการการเมืองเศร้า หลังมีรายงานว่า “ชัย ชิดชอบ” อดีตประธานรัฐสภา และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เสียชีวิตลงอย่างสงบ ในวัย 91 ปี ที่บ้านพักใน จ.บุรีรัมย์
สำหรับ นายชัย ชิดชอบ หรือ ปู่ชัย เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2471 ที่บ้านเพี้ยราม ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรของนายเมียศกับนางเรียด ชิดชอบ จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ภาพจากอีจัน
ด้านการศึกษา นายชัย ชิดชอบ ใช้วุฒิการศึกษา ม.6 ถึงปี 2539 ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กำหนดให้ ส.ส. ต้องจบปริญญาตรี นายชัย จึงสมัครเรียนต่อ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชีวิตครอบครัว นายชัย ชิดชอบ สมรสกับนางละออง ชิดชอบ มีลูก 6 คน ชาย 5 คน หญิง 1 คน รวมไปถึงนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย
เส้นทางนักการเมืองของปู่ชัย
นายชัย ชิดชอบ เริ่มงานการเมืองจากการเมืองท้องถิ่น เป็นกำนันตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และทำธุรกิจโรงโม่หิน ชื่อโรงโม่หินศิลาชัย ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เริ่มต้นเส้นทางการเมือง ในปี พ.ศ. 2500 และเป็น ส.ส. ของ จ.บุรีรัมย์หลายสมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512, 2522, 2526, 2529, 2535/2, 2538, 2539 เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบปาร์ตี้ลิสต์ ของพรรคไทยรักไทย ในปี พ.ศ. 2548 และเป็น ส.ว. บุรีรัมย์ในปี 2549 ซึ่งในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 นายชัย ได้ลงสมัครเป็น ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในแบบปาร์ตี้ลิสต์
ตำแหน่งประธานรัฐสภา
ภาพจากอีจัน
นายชัย ชิดชอบ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 นายชัยได้ทำหน้าที่ประธานโดยได้ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ ขณะที่นายชัยจะคุกเข่าสดับพระบรมราชโองการฯ ก็เกิดล้มหัวคะมำ และเมื่อคุกเข่ารับฟังเสร็จแล้ว เมื่อจะลุกขึ้นก็ลุกไม่ขึ้น แต่นายชัยก็พยายามจะลุกให้ได้ จึงทำให้ล้มไปข้างหน้า จนนายนิสิต สินธุไพร ส.ส. ร้อยเอ็ด พรรคพลังประชาชน ที่มาร่วมในพิธีด้วย รีบเข้าไปพยุงนายชัยให้ยืนขึ้นเป็นปกติ และเดินกลับไปห้องประชุมได้ และเรื่องนี้ก็ได้เป็นที่เล่าขานถึงความศักดิ์สิทธ์ของรัฐสภาในการคัดสรรผู้เหมาะสมที่จะบังลังก์
นายชัย ชิดชอบ ได้กลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งเมื่อมีอายุมากแล้ว จึงได้รับการเรียกขาน จากสื่อมวลชน ว่า "ปู่ชัย" หรือ "ลุงชัย" และในปลายปี 2552 ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนประจำรัฐสภาว่า "ตลกเฒ่าร้อยเล่ห์" อันเนื่องจากการทำหน้าที่ประธานสภาฯ ที่มีลูกล่อลูกชนและมีมุกตลกแพรวพราวสร้างความสนุกสนานลดความตึงเครียดในที่ประชุมเสมอ
ภาพจากอีจัน
รางวัลและเกียรติยศ
พ.ศ. 2544 นายกองตรี ชัย ชิดชอบ ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองโท ชัย ชิดชอบ
พ.ศ. 2552 นายกองโท ชัย ชิดชอบ ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองเอก ชัย ชิดชอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2538 - Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
พ.ศ. 2535 - Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
พ.ศ. 2560 - Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co