วันเดียวแห่กดรับรหัสสินเชื่อบ้าน ทะลุวงเงิน 30,000 ล้านบาท

ตอบรับดีวันเดียวเต็ม ผู้ประกันตน ม.33 แห่กดรับรหัสสินเชื่อบ้าน ทะลุวงเงิน 30,000 ล้านบาท
วันเดียวแห่กดรับรหัสสินเชื่อบ้าน ทะลุวงเงิน 30,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท นั้น

ซึ่งโครงการนี้เกิดจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความห่วงใยต้องการที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้แรงงาน

"ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้คิดโครงการนี้ขึ้นมา เป็นโครงการที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวงแรงงานทำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้มีสิทธิไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยที่ผู้ประกันตนเป็นหนี้อยู่ ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกันตนหรือกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งผมดูแลให้ความสำคัญพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนเหมือนคนในครอบครัว"

ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องเป็นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกันตนหรือกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งผมดูแลให้ความสำคัญพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนเหมือนคนในครอบครัว โครงการนี้ทำให้ผู้ใช้แรงงานมีสิทธิ์ได้กู้เงินส่งบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ยกตัวอย่างเช่น แต่เดิมผู้ใช้แรงงานกู้เงินต้นมา 2 ล้านบาท แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 6 % ต่อปี ต้องเสียเงินค่าดอกเบี้ยปีละ 120,000 บาท 5 ปี คิดเป็นค่าดอกเบี้ย 600,000 บาท แต่พอผมคิดถึงเรื่องความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานจึงคิดโครงการนี้ขึ้นมา เท่ากับว่าโครงการนี้พี่น้องผู้ใช้แรงงานกู้เงินต้นมา 2 ล้านบาทเท่ากัน แต่ดอกเบี้ยถูกกว่าเหลือเพียง 1.99 % ต่อปี เสียดอกเบี้ยเพียงปีละ 40,000 บาท ทำให้ 5 ปี จะเสียดอกเบี้ยเพียงแค่ 200,000 บาท

สำหรับโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนนี้ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปีที่ 1-5 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.99 % ต่อปี คงที่ 5 ปี ปีที่ 6–8 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00 % ต่อปี และปีที่ 9 เป็นต้นไปจนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.50 % ต่อปี กู้ได้ไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย หรือ รีไฟแนนท์ จากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข่าวประกันสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co