กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ กสทช.โปรโมทท่องเที่ยวไทย ปลอดภัย ห่างไกลโควิด – 19

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมมือ กสทช. สร้างความมั่นใจให้ นทท.ทั้งไทยและต่างชาติ ผ่านสัญลักษณ์ SHA ท่องเที่ยวไทยปลอดภัย ห่างไกลโควิด – 19
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ กสทช.โปรโมทท่องเที่ยวไทย ปลอดภัย ห่างไกลโควิด – 19

วันที่ 1 ก.ค.63 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดงานแถลงข่าว ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ภาพจากอีจัน
โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าว และมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และพันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ท่องเที่ยวไทยห่างไกลโควิด – 19
ซึ่งรัฐฯ ได้เริ่มมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยวแบบ New Normal และมีการขยายผลโครงการบริหารความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย ททท.ร่วมกันคิดขึ้น เป็นโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA
ซึ่งประเภทกิจการที่เข้าร่วมโครงการ SHA ในตอนนี้ ได้แก่ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร , โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดการประชุม , นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว , ยานพาหนะ , บริษัทนำเที่ยว , สุขภาพและความงาม , ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า , กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว , การจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ และ ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ
ภาพจากอีจัน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการ SHA เป็นโครงการที่กระตุ้นให้สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย ปรับปรุงสถานประกอบการและธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal )
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับ กสทช. เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนใช้สินค้าและบริการไทยได้อย่างมั่นใจว่าประเทศไทยมีมาตรการในการป้องกันโควิด-19
ภาพจากอีจัน
ด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การทำงานร่วมกับ กสทช. ในครั้งนี้ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นกลไกพัฒนาประเทศต่อไป และมุ่งเน้นการดำเนินโครงการ SHA ร่วมกับผู้ให้บริการสัญญาณมือถือทุกเครือข่ายในการส่งข้อความสั้น (SMS Broadcasting) เพื่อระวังการละเมิดสิทธิผู้บริโภค และ Travel Sim Card ณ ทางอากาศยานนานาชาติทุกแห่ง ไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นการส่งข้อความด้วยความยินดีต้อนรับความห่วงใย ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัย และให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ทั้งนี้ จะจัดทำข้อความสั้นในเบื้องต้น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และ ภาษาจีน
ตัวอย่างข้อความ เช่น เที่ยวทั่วไทย มั่นใจมาตรฐาน SHA
, เที่ยวไทยให้สนุก ทุกความมั่นใจไปกับ SHA
, Welcome to Thailand : SHA. Creating confidence while traveling in Thailand. เป็นต้น
ซึ่งในปัจจุบันมีสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ SHA จำนวน 3,808 ราย และผ่านการประเมินหรือ Checklist จำนวน 1,731 ราย ตราสัญลักษณ์ SHA มีอายุ 2 ปี
ภาพจากอีจัน

ด้าน พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. กล่าวว่า ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์พิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กสทช. มีความยินดีและพร้อมร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละคนไทย รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยคลี่คลาย

ทั้งนี้ การส่งข้อความสั้น (SMS Broadcasting) และ Travel Sim Card เป็นการสื่อสารตรงจากภาครัฐไปยังนักท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติตนในการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในอนาคตถ้ามีความร่วมมืออื่นใดที่จะดำเนินการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทาง กสทช.ก็มีความยินดี

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co