🎬 เมื่อพ่อไม่อยู่… ลูกชาย ทำแบบนี้?

เมื่อพ่อออกไปทำงาน แล้วแอบดูลูกชายผ่านกล้อง ไม่คิดว่าลูกชาย จะทำแบบนี้?