🎬 ไอซ์ ปรีชญา เข้าให้ข้อมูลตำรวจ ปมสั่งไซยาไนด์

ฟังจากปาก ไอซ์ ปรีชญา ชัดๆ เข้าพบตำรวจ ให้ข้อมูลปมซื้อไซยาไนด์ ล็อตเดียวกับแอม