🎬 ทุกข์ของคน พระราม2 แก้ให้ตรงจุดสักที !

“เสียงเราไม่ดัง เขาไม่ฟังหรอก” ขับผ่าน ถนนเจ็ดชั่วโคตร พระราม2 ดวงต้องดี วันหนึ่งอาจมีอะไรตกลงมาไม่รู้ตัว นี่ คือ เสียงสะท้อนจาก คนใช้รถใช้ ถนนพระราม2 วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหานี้จริงจังสักทีเถอะ !!!

“เสียงเราไม่ดัง เขาไม่ฟังหรอก” ขับผ่าน ถนนเจ็ดชั่วโคตร พระราม2 ดวงต้องดี วันหนึ่งอาจมีอะไรตกลงมาไม่รู้ตัว นี่ คือ เสียงสะท้อนจาก คนใช้รถใช้ ถนนพระราม2 วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหานี้จริงจังสักทีเถอะ !!!

🎬 ชีวิตแรงงาน ต้องมีคนรับผิดชอบ! คานปูนถล่ม ถนนพระราม2