สปป.ลาว ตั้งเป้า พ้นสถานะ ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

สปป.ลาว ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนา ตั้งเป้า พ้นสถานะ ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในปี 2569
สปป.ลาว ตั้งเป้า พ้นสถานะ ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ภาพ XINHUA

ท้าว สะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีต่างประเทศของ สปป.ลาว เปิดเผยว่า รัฐบาล สปป.ลาว เตรียมยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สปป.ลาว จะสามารถพ้นสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดได้ในปี 2569

ทั้งนี้ สะเหลิมไซ กล่าวว่า ระหว่างการทบทวนการดำเนินงานทุก 3 ปี โดยเฉพาะในรอบล่าสุดของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด สปป.ลาว ได้รับคำแนะนำให้พ้นจากสถานะดังกล่าว โดยมีการขยายระยะเตรียมการ จากปกติ 3 ปี เป็น 5 ปี ส่งผลให้ สปป.ลาว จะพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในปี 2569

ประชาชนบนท้องถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว
ประชาชนบนท้องถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาวภาพ XINHUA

สำหรับ การพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จะเกิดขึ้นหลังมีการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเตรียมการ ภายใต้การกำกับการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ภาพวัดแห่งหนึ่งในแขวงหลวงพระบางของลาวของ สปป.ลาว
ภาพวัดแห่งหนึ่งในแขวงหลวงพระบางของลาวของ สปป.ลาวภาพ XINHUA

โดยการพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เป็นเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาล สปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่ง สปป.ลาว มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจระดับชาติ

พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว
พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาวภาพ XINHUA

ส่วนการพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ของ สปป.ลาว ไม่ได้หมายความว่าภารกิจนี้เสร็จสิ้นแล้ว และไม่ได้หมายความว่า สปป.ลาว สามารถขจัดความยากจนได้ทั้งประเทศ แต่หมายถึงการบรรลุผลที่เกิดขึ้น จากการเพียรพยายามของรัฐบาล สปป.ลาวในเรื่องสำคัญหลายด้าน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co