ปศุสัตว์ แนะใช้ Google Maps เลือกซื้อ เนื้อหมู ที่ปลอดภัย

กรมปศุสัตว์ แนะเลือกซื้อ เนื้อหมูปลอดภัย ให้ใช้ Google Maps และค้นหาคำว่า ร้านปศุสัตว์ OK ได้ทั่วประเทศ
ปศุสัตว์ แนะใช้ Google Maps เลือกซื้อ เนื้อหมู ที่ปลอดภัย

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกว่า ตามนโยบายของท่านดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหาร เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาหารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ได้พัฒนาภารกิจด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณเจ้าของภาพ

โดยยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการปศุสัตว์ OK ตั้งแต่ปี 2558 บูรณาการร่วมกับเกษตรกร ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยอาหาร โครงการ “ปศุสัตว์ OK” ไปทุกอำเภอทั่วประเทศ ให้การรับรองในขอบข่ายสินค้า 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย มีแหล่งที่มาชัดเจน กระบวนการผลิตถูกสุขอนามัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ขอบคุณเจ้าของภาพ

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูไม่ทราบแหล่งที่มา เข้ามาเก็บในสถานที่เก็บซากสัตว์ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ทางด้านการค้า ทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับเนื้อหมูที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีแหล่งที่มา ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเนื้อหมูที่ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง ได้แก่ ยาปฏิชีวนะและสารเร่งเนื้อแดง สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ชัดเจน และมีกระบวนการผลิตถูกสุขอนามัย

ขอบคุณเจ้าของภาพ

โดยมีข้อแนะนำ ดังนี้

- ขอแนะนำให้เลือกซื้อเนื้อหมูที่มีสีตามธรรมชาติ คือ สีชมพูเรื่อๆ เนื้อแน่น นุ่ม วาวเป็นมัน ไม่กระด้าง เมื่อตัดชิ้นเนื้อสัตว์เป็นแนวขวางจะเห็นไขมันแทรกระหว่างชิ้นส่วนบริเวณกล้ามเนื้ออย่างชัดเจน ส่วนเนื้อหมูสามชั้นนั้นจะต้องมีสัดส่วนของมันหมู 1 ส่วน ต่อเนื้อแดง 2 ส่วน หากเนื้อหมูมีสีแดงเข้มสดเกินไป เนื้อที่แห้งกว่าปกติ มีความด้านและกระด้าง อาจพิจารณาเบื้องต้นได้ว่า เนื้อหมูนั้นอาจผ่านการเลี้ยง โดยมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงได้

อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคอาจจะไม่สามารถมองเห็นความแตกต่าง ระหว่างเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดง กับเนื้อหมูที่ปลอดสารเร่งเนื้อแดงได้ ดังนั้น ในการเลือกซื้อเนื้อหมูสำหรับประกอบอาหาร ผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หมูสดจากผู้ประกอบการ หรือจากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ และได้รับการรับรองผ่านมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งผู้ซื้อสามารถสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ “ ปศุสัตว์ OK ” ที่สถานที่จำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อนั้นไร้สารตกค้าง โดยปลอดสารเร่งเนื้อแดง และปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ มีความปลอดภัยอาหาร ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และกระบวนการผลิตถูกสุขอนามัย

ขอบคุณเจ้าของภาพ

นอกจากผู้บริโภคจะต้องให้ความสำคัญกับเลือกซื้ออาหารหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยแล้ว ผู้บริโภคก็ต้องใส่ใจในขั้นตอนการเตรียม การปรุง และการเก็บรักษาอาหารอีกด้วย และที่สำคัญอย่าลืมยึดหลักสากลง่ายๆ ในการดูแลตัวเอง คือ “ กินร้อน ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือ ” ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co