ไทยร้อนระอุ ในช่วงวันที่ 4-6 มี.ค.67 นี้ ค่าดัชนีความร้อนพุ่งสูงถึง 51.4 อยู่ในระดับอันตราย

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน ในช่วงวันที่ 4-6 มี.ค.67 นี้ พุ่งสูงถึง 51.4 องศา อยู่ในระดับอันตราย เฝ้าระวังโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรก

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายค่าดัชนีความร้อนในช่วงวันที่ 4-6 มีนาคม 2567 นี้ แบ่งเป็นภาคและจังหวัดที่มีค่าดัชนีความร้อนสูงสุด ดังนี้

วันที่ 4 มี.ค. 67
ภาคเหนือ : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 40.3 องศา อยู่ในระดับ เตือนภัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ จังหวัดศรีสะเกษ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 39.6 องศา อยู่ในระดับ เตือนภัยภาคกลาง : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ กรุงเทพฯ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 46.0 องศา อยู่ในระดับ อันตราย
ภาคตะวันออก : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ จังหวัดชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 48.3 องศา อยู่ในระดับ อันตราย
ภาคใต้ : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ จังหวัดกระบี่ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 44.8 องศา อยู่ในระดับ อันตราย

ขอบคุณภาพจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 5 มี.ค. 67
ภาคเหนือ : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ จังหวัดตาก ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 39.9 องศา อยู่ในระดับ เตือนภัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ จังหวัดนครราชสีมา ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 38.7 องศา อยู่ในระดับ เตือนภัย
ภาคกลาง : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ กรงเทพฯ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 48.1 องศา อยู่ในระดับ อันตราย
ภาคตะวันออก : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ จังหวัดตราด ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 50.6 องศา อยู่ในระดับ อันตราย
ภาคใต้ : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ จังหวัดกระบี่ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 42.5 องศา อยู่ในระดับ อันตราย

วันที่ 6 มี.ค. 67
ภาคเหนือ : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ จังหวัดตาก ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 39.6 องศา อยู่ในระดับ เตือนภัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 39.4 องศา อยู่ในระดับ เตือนภัย
ภาคกลาง : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ กรุงเทพฯ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 48.1 องศา อยู่ในระดับ อันตราย
ภาคตะวันออก : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ จังหวัดชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 51.4องศา อยู่ในระดับ อันตราย
ภาคใต้ : จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูง คือ จังหวัดภูเก็ต ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนอยู่ที่ 48.3 องศา อยู่ในระดับ อันตราย

ค่าดัชนีความร้อนข้างต้น ในช่วงวันที่ 4-6 มี.ค.67 นี้ มีค่าดัชนีความร้อนที่อยู่ในระดับเตือนภัย และอันตราย จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ระดับเตือนภัย-อันตราย มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เนื่องจากอากาศที่ร้อนอาจทำให้เกิดโรคเพลียแดดได้ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฮีทสโตรก
ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา