ร.อ.ธรรมนัสฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาราคาปลากะพงขาวตกต่ำ ราคาต่ำสุดในรอบปี

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัสฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาราคาปลากะพงขาวตกต่ำ เกษตรกรเดือดร้อนราคาขายไม่คุ้มทุน
ร.อ.ธรรมนัสฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาราคาปลากะพงขาวตกต่ำ ราคาต่ำสุดในรอบปี

สั่งหน่วยงานเร่งแก้ด่วน!!! เกษตรกรเดือนร้อนหนักราคาปลากะพงราคาต่ำสุดในรอบปีจาก 120 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันขายได้เพียง 80 บาทต่อกิโลกรัมถือเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนในการเลี้ยง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 70 ราย พร้อมทั้งรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว นำโดย นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อนปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างเอาจริง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อการบริโภคสินค้าเกษตรที่ต้องมีความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องเกษตรกรให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ซึ่งขณะนี้ได้รับข้อร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว ถึงปัญหาราคาตกต่ำ ซึ่งสาเหตุจากมีการนำสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งมีการนำเข้าทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทำให้สัตว์น้ำของเกษตรกรที่เลี้ยงมีราคาตกต่ำ ประกอบกับมีต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณการทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว ได้กล่าวขอบคุณ รมว.เกษตรฯ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งภายหลังจากที่กลุ่มได้ยื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกร ทำให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดแนวทางแก้ไขร่วมกัน สำหรับราคานำเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซีย ปัจจุบัน นำเข้ามาขายในราคา 70 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนราคาปากบ่อของเกษตรกรในประเทศไทย ซื้อขายกันอยู่ที่ราคาประมาณ 80 - 90 บาท ต่อกิโลกรัม ถือเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนในการเลี้ยง โดยจากเดิมราคาอยู่ประมาน 100 - 120 บาทต่อกิโลกรัม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co