AD

ม็อบลั่น ! อย่าแค่ปากหวาน

กลับบ้านแล้วม็อบเกษตรกร พอใจ ! รัฐบาลยอมรับข้อเสนอแก้ปัญหาปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร ม็อบเกษตร ลั่น ! ถ้าผิดสัญญาขู่ปิดถนนตาคลี – นครสวรรค์
ม็อบลั่น ! อย่าแค่ปากหวาน
AD

วันนี้ (18 มีนาคม 63) กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรของพระราชา เก็บข้าวของกลับภูมิลําเนาแล้ว หลังเดินทางเข้ามาปักหลักเรียกร้องบริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นานกว่า 3 เดือน เพื่อให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร เป็นมติ ครม.ใหม่ โดยนำมติ ครม. วันที่ 7 เมษายน 2553 และ มติ ครม. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยนำเอาแต่ข้อดีมารวมกันออกเป็น มติ ครม.ใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ติดหนี้สถาบันการเงิน ตัดดอกเบี้ยออกหมด ลดเงินต้นครึ่งหนึ่ง และแผนฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรอย่างเข้มข้น

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้อีสาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นตัวแทนของรัฐบาลเพื่อพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร พร้อมรับปากว่า เรื่องของเกษตรกรเข้าเสนอต่อคณะกรรมการในที่ประชุม เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรตามข้อเรียกร้อง แต่ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงขอความรวมมือให้เกษตรกรยุติการชุมนุมเดินทางกลับภูมิลำเนาไปก่อนโดยหลังจากสถานการณ์เป็นปกติแล้ว จะมีการพิจารณาในเรื่องนี้
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ด้าน นายโกวิท เทพไพฑูรย์ ที่ปรึกษากลุ่มเครือข่ายเกษตรกรฯ เปิดเผยกับทีมข่าว “ จันลั่นทุ่ง ” ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน ที่กลุ่มเกษตรกรปักหลักเรียกร้องเพื่อต้องการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ยืนยันไม่ได้เข้ามาขับไล่รัฐบาลอย่างที่หลายคนเข้าใจ อีกทั้งยังมองว่าทางกลุ่มทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง หากเรื่องนี้ขับเคลื่อนจนสำเร็จ ผู้ที่ได้ประโยชน์คือเกษตรกรไทยทั้งประเทศ การขอความร่วมมือจากภาครัฐให้เกษตรกรยุติการชุมนุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งตนเองเข้าใจที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี จึงนำกลุ่มเกษตรกรเดินทางกลับภูมิลำเนา แต่หากรัฐบาลผิดสัญาญาที่ให้ไว้ก็จะออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องจนกว่าจะสำเร็จหรือมีออกทางที่ดีที่สุด
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ขณะที่ นางสาวราตรี เอี่ยมสะอาด ประธานเครือข่ายเกษตรกรของพระราชา วันนี้ได้นำเงินสดจำนวน 1,650,000 บาท ใช้หนี้สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นการชําระงวดแรก หลังกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรฯ กู้ยืมมาจำนวน 15 ล้านบาท และเบิกถอนออกมา 5 ล้านบาท เพื่อทำโครงการแปรรูปข้าวเปลือก เป็นข้าวสาร มันหัวเป็นมันเส้น เม็ดข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์ โครงการนี้เป็นโครงการที่จะทำให้เกษตรกรหมดหนี้ เพราะสามารถขายได้เองตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
ภาพจากอีจัน

นางสาวราตรี ระบุว่า เงินสดจำนวน 1,650,000 บาท ที่เกษตรกรใช้หนี้สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรต้องการเป็นลูกหนี้ที่ดี หรือพูดเป็นภาษาชาวบ้าน “ ไม่ได้โกง ” เกษตรกรมีศักดิ์ศรีแต่เมื่อถึงเวลาเกษตรกรลำบากปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาจนทำให้ไม่สามารถใช้หนี้ได้ตามกำหนด ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจเกษตรกรด้วยถึงสาเหตุต้นตอปัญหาที่เกิดขึ้น

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ไม่มีใครอยากออกมานอนข้างถนนให้คนดูถูกมองว่าม็อบสร้างแต่ปัญหา ยอมทิ้งลูก ทิ้งบ้านไร่สวน ออกมาชุมนุนเรียกร้องก็ได้แต่หวังว่าภาครัฐจะเข้าใจและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง วันนี้กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเราต้องกลับไปสู้กันต่อกลับไปทำมาหากิน และใช้หนี้ที่สร้างขึ้นมา พร้อมฝากไปถึงคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่พิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกร ให้ใช้ความเข้าใจมองให้เห็นถึงปัญหาของเกษตรกร ว่า ทำไม ! พวกเขาถึงเป็นหนี้ ทั้งที่คนทุกอาชีพต้องกินข้าว แต่ทำไมเกษตรกรยังยากจน ? …. ถ้าหากรัฐบาลผิดสัญญาที่ให้ไว้จะกลับออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง นางสาวราตรี ประธานเครือข่ายเกษตรกรของพระราชา กล่าว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co