โคกหนองนาโมเดล ทางรอดวัยเกษียณ

ตำรวจพะเยาเตรียมตัวเกษียณ ยึดโคกหนองนาโมเดล ได้ผลสร้างรายได้ดี
โคกหนองนาโมเดล ทางรอดวัยเกษียณ

ร.ต.ต.เอกราช ลือเรือง เจ้าหน้าที่ตำรวจวัย 55 ปี สังกัดสถานีตำรวจภูธรภูกามยาว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูกิจกรรมทางการเกษตรทั้งการปลูกไม้ผล พืชผัก ที่มีทั้งกล้วย มันม่วง มอลเบอรี่ ผักหวานป่าและพืชผักสวนครัว ทั้งพริก มะเขือ และพืชผักอีกหลายอย่าง หลังจากที่ตนเองได้ใช้เวลาว่างจากงานประจำ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ปรับพื้นที่ ที่เคยทำนาอย่างเดียว มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ โดยการปลูกพืชผัก ไม้ผล แทบทุกชนิดจนเต็มพื้นที่ เน้นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด จนได้รับเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของตำบลและอำเภอ และสามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้เป็นอย่างดี

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดย ร.ต.ต.เอกราช บอกอีกว่า รับราชการมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ต่อมาอยากจะหาอาชีพรองรับหากหลังจากที่เกษียณอายุราชการ จึงคิดว่าอาชีพเกษตรคือเป็นอาชีพที่เป็นพื้นฐานของตนเองอยู่แล้ว จึงได้ปรับปรุงพื้นที่นา ที่มีอยู่ประมาณ 5 ไร่มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โคกหนองนาโมเดล
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โคกหนองนาโมเดล ทางอีสานใช้กันมาก คือ ที่นี่จะเป็นไร่นาสวนผสมจะใช้พื้นที่ทั้งหมดแยกส่วน ซึ่งทำการปลูกไม้ผล พืชผัก ในพื้นที่ 30 เปอร์เซ็นต์ ทำนา 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งน้ำ 30 เปอร์เซ็นต์ และเป็นที่อยู่อาศัย 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งขณะนี้ตนเองได้ทำการปลูกพืชผล หลากหลายชนิดมากกว่า 40-50 อย่าง โดยจะปลูกในสิ่งที่ตนเองชอบรับประทานก่อน และเลี้ยงปลา ซึ่งจะเป็นครัวของครอบครัว เป็นอันดับแรก
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
จากนั้นจะขยายครัวไปสู่ญาติพี่น้อง และชุมชนต่อไป ซึ่งในการทำลักษณะดังกล่าวในพื้นที่จะมีไม่มากนัก ตนเองจึงอยากให้ทุกคนมาทำการการเกษตรลักษณะดังกล่าว เนื่องจากสามารถมีผลผลิตหมุนเวียน มาใช้ในครอบครัวและออกจำหน่าย โดยเฉพาะพืชผักก็จะมีการเก็บจำหน่ายได้ทุกวัน ซึ่งทำให้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนดีพอสมควร กับการทำอาชีพเสริมดังกล่าว
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co