ไก่เหลืองดงยอ สัตว์เศรษฐกิจสกลฯ

สกลนคร ดันไก่เหลืองดงยอ เป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ไก่เหลืองดงยอ สัตว์เศรษฐกิจสกลฯ

ไก่เหลืองดงยอ เป็นไก่ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสม ระหว่างโรดไอซ์แลนด์เรด กับพันธุ์ตำห่วง โดยไก่พันธุ์ตำห่วงเป็นไก่พันธุ์พื้นเมือง ที่มีภูมิลำเนาแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามลุ่มแม่น้ำโขง มีการเลี้ยงมากในประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะประจำตัวของไก่พันธุ์ตำห่วง มีขนสีเหลือง สร้อยคอสีดำ ปีกมีขนสีดำแซม 2 ,3 เส้น หงอนจักร แข้งมีสีขาวเหลือง ปลายหางมีสีดำ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ในปี 2553 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครในขณะนั้น ได้รับมอบพันธุ์ไก่ตำห่วง จากสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย เพื่อนำมาปรับปรุงพันธุ์ โดยได้นำมาผสมข้ามพันธุ์กับไก่โรดไอแลนด์เรด ซึ่งเป็นไก่พันธุ์กึ่งไข่กึ่งเนื้อ ที่กรมปศุสัตว์นำเข้ามาจากประเทศจากอเมริกา เมื่อ ปี พ.ศ.2498 ได้ไก่ลูกผสม และตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้งของ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร ชื่อว่า "ไก่เหลืองดงยอ” จนปัจจุบัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นายยวงยศ จินดาทะจักร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร กล่าวว่า ลักษณะประจำของพันธุ์ของไก่เหลืองดงยอ จะมีสร้อยคอสีดำ หงอนจักร หน้าอกกว้าง คอใหญ่และหนา ขาใหญ่ แข้งมีสีเหลือง หางตั้งเอียงเล็กน้อยหางดกปลายหางมีสีดำ ช่วงท้องอวบอูมใหญ่ เมื่อโตเต็มที่ ตัวผู้มีน้ำหนัก 2.5 - 3 กิโลกรัม ตัวเมียน้ำหนัก 2 – 2.5 กิโลกรัม เลี้ยงง่ายโตเร็ว ทนทานโรค เช่นเดียวกับไก่พันธุ์พื้นเมืองทั่วไป
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาหาร เพราะสามารถบริโภคไข่ก็ได้เป็นไก่เนื้อก็ได้ เนื้อจะนิ่มมีรสชาติอร่อย เหมาะสำหรับทำไก่ย่าง นึ่ง แกง ต้ม และอีกหลายประเภท มีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 80-100 บาท หรือตัวละประมาณ 200-300 บาท ไก่เหลืองดงยอนี้ นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจะมีอนาคต และจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วไป เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่เลี้ยงอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ส่วนลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ บางสายพันธุ์จะให้เพียงไข่ หรือให้รับประทานเนื้อเท่านั้น แต่ไก่เหลือดงยอให้ผลผลิตกึ่งเนื้อกึ่งไข่ และจะออกไข่ตัวละ 200-250 ฟองต่อปี น้ำหนักเมื่ออายุ 12 สัปดาห์ ประมาณ 1.4 ก.ก. เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนัก ตัวผู้ 3 ก.ก. ตัวเมียน้ำหนัก 2.5 ก.ก. รับรองว่าไก่สายพันธุ์นี้เลี้ยงง่าย แข็งแรง โตเร็วและทนทานต่อโรคพยาธิภายนอก เนื้อจะนุ่มแต่ไม่เหนียวเกินไป หากเกษตรกรท่านใดต้องการเลี้ยงไก่เหลืองดงยอ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร ที่โทร 042 099 728 เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยง การเพาะฟักในตู้ การให้อาหาร การทำคอกสัตว์ หรือคำแนะนำอื่นๆ ท่านสามารคติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ในวัน เวลาราชการ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co