มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ มอบให้เกษตรกร 2,240 ตัว

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล มอบกระบือให้เกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ มอบให้เกษตรกร 2,240 ตัว

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วม ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล มอบกระบือให้เกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพให้ เกษตรกร และพัฒนาปรับปรุงกระบือพื้นเมืองไทย โดยดำเนินโครงการมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2555 ได้ไถ่ชีวิตแม่โค-กระบือพันธุ์พื้นเมืองมาแล้วจำนวน 2,240 ตัว และมอบให้กับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในชนบท 197 หมู่บ้าน ในพื้นที่ทางภาคอีสาน ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย และ จังหวัดสงขลา รวม 11 จังหวัด จำนวน 2,240 ครอบครัว โดยในการไถ่ชีวิตโค-กระบือในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชนบท ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ กระบือ พื้นเมืองของไทย ให้ดียิ่งขึ้น

จากการประเมินโครงการที่ผ่านมา โครงการนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงได้มีการปรับโครงสร้างและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ ฟาร์มกระบือทันสมัย (Buffalo Modern Farm) ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการผลักดันให้เป็นการอนุรักษ์เชิงธุรกิจที่เกษตรกรสามารถสร้างตัวเองได้และยังเป็นอาชีพหลักให้กับอีกหลาย ๆ ครอบครัว

โดยภายใต้โครงการยังมีการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับเกษตรกรที่อยู่ภายใต้โครงการอย่างต่อเนื่อง และยังมีทีมงานติดตามผลงานช่วยดูแล คอยให้คำปรึกษา แนะนำการเลี้ยง ซึ่งทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการเลี้ยงมากยิ่งขึ้น

ซึ่งโครงการนี้ก็ยังทำต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่กับโครงการ “มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อนำไปมอบให้แก่เกษตรกรในถิ่นทุรกันดาร สามารถติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์ 0-2766-8311 หรือ FB : ฟาร์มกระบือทันสมัย Buffalo Modern Farm

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co