โคราช ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เปิดจุดขายฟักทอง กก.ละ 5 บาท

เปิดจุดขายฟักทอง กก.ละ 5บาท ช่วยเหลือเกษตร ระบายผลผลิต กว่า 500 ตัน

ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันอุดหนุนและเปิดจุดจำหน่ายฟักทอง ราคากิโลกรัมละ 5 บาท จำนวน 15 ตัน ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเดินเลือกซื้อสินค้า อาหาร ภายในตลาดสีเขียว สนามหน้าศาลากลางจังหวัด ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายให้มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง เกษตรกร ได้มีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มช่องทางรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร

รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากมือเกษตรกรโดยตรง ในราคาถูก มีคุณภาพ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งฟักทองกิโลกรมละ5บาท ได้รับความสนใจจากประชาชน ส่วนราชการ มาต่อแถวเลือกซื้อเป็นจำนวนมาก

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา บอกว่า ในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรูผู้ปลูกฟักทอง ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากการชะลอการรับซื้อ เนื่องจากตลาดส่งออกประเทศเวียดนามหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่งผลให้มีผลผลิตตกค้าง และราคาปรับตัวลดลง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ในพื้นที่ อำเภอเสิงสาง มีพื้นที่เพาะปลูกฟักทอง มากกว่า 1,000 ไร่ ผลผลิตฟักทองออกสู่ตลาดวันละ 160 ตัน ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดในเดือนมกราคม2566 จำนวน 4,800 ตัน ปัจจุบันมีผลผลิตรอการระบายประมาณ 500 ตัน ราคาที่เกษตรกรขายได้ กิโลกรัมละ 4-8 บาท