เกษตรกร สงขลา ใช้พื้นที่ว่างในสวนยาง ปลูกแตงกวา สร้างรายได้

เกษตรกรปิ๊งไอเดีย ใช้พื้นที่โล่งในสวนยาง ปลูกแตงกวาเดือนเดียว เก็บผลผลิตสร้างรายได้นับพันต่อวัน
เกษตรกร สงขลา ใช้พื้นที่ว่างในสวนยาง ปลูกแตงกวา สร้างรายได้

นายม่าหมูด พันธุ์สะและหมัน เกษตรกรบ้านเกาะแต้ว หมู่ 6 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวสวนยางปลูกใหม่ ประมาณ 1 ไร่ ปลูกแตงกวา 1 เดือน เก็บผลผลิตสร้างรายได้นับพันต่อวันเลี้ยงครอบครัว

นายม่าหมูดฯ บอกว่า ครอบครัวของตนทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ทั้งทำสวนยางพารา ทำนา และ ปลูกผัก อายุสั้นให้ผลผลิตเร็ว เพื่อจำหน่ายเลี้ยงครอบครัว และช่วงปลายปีที่ผ่านมา ฝนตกชุกต่อเนื่องถึงต้นปี พื้นที่ลุ่มไม่สามารถปลูกพืชผักได้ จึงได้ใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวสวนยางพาราที่ปลูกใหม่ไม่เกิน 3 ปีและเป็นที่ราบสูงน้ำไม่ท่วมขัง ปลูกแตงกวา สร้างรายได้ เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็ว

สำหรับวิธีการปลูกแตงกวา ใช้พื้นที่ระหว่างแถวยางที่มีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 6 เมตร ยกร่องปลูกแตงกวาตามแนวยาวของพื้นที่สวน ได้ 2 ร่องในแต่ละแถวของยางพารา โดยใช้ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูก และเสริมด้วยปุ๋ยเคมีบ้างเล็กน้อย ให้น้ำบำรุงต้นสม่ำเสมอ รวมทั้งใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช หลังปลูก 30 วัน เริ่มให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวบริโภคและจำหน่ายได้ และสามารถเก็บผลผลิตต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน จะเก็บผลแตงกวา ช่วงเช้า โดยใช้มือเด็ดขั้วผล และจะเก็บผลผลิตทุกวัน ได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งในวันนี้ สามารถเก็บผลผลิตแตงกวาได้ประมาณ 100 กิโลกรัม

จากนั้นจะนำมาล้างทำความสะอาด และบรรจุใส่ถุงๆละ 10 กิโลกรัม พร้อมนำส่งแม่ค้าขายปลีก ราคาแตงกวากิโลกรัมละ 15 บาท นับว่าราคาค่อนข้างดี ทำให้ตนและครอบครัวมีรายได้จากการจำหน่ายแตงกวาไม่ต่ำกว่า1,000 บาท/วัน จึงอยากให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางใหม่ ใช้พื้นที่ว่างปลูกพืชอายุสั้นสร้างรายได้ในช่วงระหว่างที่รอผลผลิตจากยางอีกกว่า 7 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ ต้องขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) เป็นอย่างสูง ที่เข้ามาให้คำแนะนำความรู้ ด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆให้กับตนและกลุ่มเกษตรกรของตำบลเกาะแต้วให้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดี สนใจโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 061-2085354

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co