กรมชลฯ เตรียมการเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยง น้ำท่วมฉับพลัน 20-24 ส.ค.นี้

กรมชลประทาน เฝ้าระวัง น้ำหลาก อีกระลอก ในช่วง 20-24 ส.ค.นี้ เนื่องจากฝนยังหนักหลายภาค
กรมชลฯ เตรียมการเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยง น้ำท่วมฉับพลัน 20-24 ส.ค.นี้

กรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2565 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

ทั้งนี้ กอนช. ยังได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของ กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิด น้ำหลาก และ น้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งมีบางพื้นที่มี น้ำท่วมขัง อยู่เดิมอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ในช่วงวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2565

เตือนประชาชน ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง บริเวณดังนี้

- ภาคเหนือ จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี

- ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด

- ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา

เฝ้าระวัง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น อย่างฉับพลัน และระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ของแม่น้ำกก แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเลย แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำตราด แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำสุไหงโก-ลก และยังคงต้องระวังแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve :URC) รวมทั้ง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ

กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน เน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสภาพอากาศและ สถานการณ์น้ำ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ

ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความสามารถใช้งานของอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ และติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันกั้นบริเวณริมแม่น้ำ และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมทั้ง เร่งทำการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co