การเงินติดขัด อยากมีกินมีใช้เหลือเฟือ ต้องบูชาอะไร

ช่วงนี้ใครที่กำลังมีปัญหาด้านการงาน การเงินติดขัด ความรักไม่สมหวัง ไม่รู้จะขอพรที่ไหนหรือไม่รู้ว่าจะบูชาอะไรชีวิตถึงจะดีขึ้น

ช่วงนี้ใครที่กำลังมีปัญหาด้านการงาน การเงินติดขัด ความรักไม่สมหวัง ไม่รู้จะขอพรที่ไหนหรือไม่รู้ว่าจะบูชาอะไรดี?

ลองบูชา “พระอุปคุต” กันดูสิ ข้อดีของการบูชาพระอุปคุตการไหว้บูชาพระอุปคุต จะช่วยเสริมสิริมงคล เสริมโชคลาภความสำเร็จ มีกินมีใช้ไม่มีวันหมด บูชาแล้วได้ทั้งความเมตตา เงินทองไหลมาเทมา ร่ำรวยเป็นเศรษฐี แถมยังได้ทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องความรักอีกด้วย หลายๆคนคงสงสัยว่าพระอุปคุตทำไมถึงบูชาแล้วได้โชคลาภมั่งคั่งมั่งมีขนาดนี้ จันจะพาทุกคนไปรู้จักกับ “พระอุปคุตกัน”

พระอุปคุต เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มาก จะออกจากการจำพรรษาเหาะขึ้นมาจากมหาสมุทร (หรือสะดือทะเล) โดยจะแปลงกายเป็นสามเณรน้อย ออกมาโปรดสัตว์ ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้ว บุคคลผู้นั้นจะเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐี สุขภาพแข็งแรงรักยืนยาว บังเกิดแต่สิ่งดีที่เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

ประวัติเดิมทีของพระอุปคุตเชื่อกันว่า “พระอุปคุตเป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ชื่อ “อุปคุต” แปลว่า ผู้คุ้มครองรักษา พระอุปคุตมีบทบาทสำคัญในการทำสังคายนาครั้งที่ 3 สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชคือท่านได้ช่วยปราบพญาวสวัตตีมาร ที่มาทำลายงานฉลองเจดีย์ 84,000 องค์ และพิธีสังคายนาพระไตรปิฏก จนพญามารพ่ายแพ้ เมื่อครั้งมีการทำสังคายนาพระไตรปิฏก เหล่าพระอริยะได้อัญเชิญพระอุปคุต ไม่ให้มารทำลายพิธี ครั้งเสร็จพิธี เป็นเวลาล่วงเลยเพล(เวลาพระฉันท์) พระอุปคุตกลับไปที่กุฎิใต้น้ำ แหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อดูพระอาทิตย์ (ดูเวลา) ด้วยอำนาจบารมี พระอาทิตย์ชักรถทรง ถอยหลังเวลากลับ เพื่อให้พระอุปคุตได้ฉันข้าว จึงเป็นที่มาของ พระอุปคุต เอียงคอจกบาตรหรือ คนไทยรู้จักกันในนาม พระจกบาตร นั่นเอง”

การบูชาพระอุปคุตก็สามารถทำได้ง่ายมากๆโดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้

ของที่เราต้องเตรียมถวายได้แก่

•น้ำเย็นวันละ1แก้ว

•ธูปหอม3ดอก

•ดอกมะลิหรือดอกบัวขาว หรือจะเป็นดอกไม้อะไรก็ได้

•ถวายข้าว กล้วย ขนม

(ข้อสำคัญที่ควรรู้ เราต้องไหว้ทุกเช้า หรือทุกๆวันพระ และห้ามถวายอาหารประเภทสิ่งมีชีวิต เช่นเนื้อ ปลา เป็นต้น ให้ถวายแค่มังสะวิรัติเท่านั้น)

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเส

คาถาแบบย่อ

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร ยักขาเทวา นะระปูชิโต โสระโห ปัจจะ ยาทิมปิ มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อะมะยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมังทะเถโร สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ ฯ

คาถาบูชาขอโชคขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุตโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิฯ

วิธีการสวดขอลาภจากพระอุปคุตให้ได้ผล

1.ให้จุดธูปเทียนบูชา พร้อมกับดอกไม้หอม 2.นำเครื่องหอมน้ำหอมต่างๆ เทหยดใส่ในขันน้ำมนต์

3.แล้วอธิษฐานขอให้กลิ่นควันธูปเทียน ลมพัดไปทางไหน ของให้ดลใจผู้คนเข้ามาอุดหนุนตลอด ขอให้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

4.เมื่ออธิษฐานจุดธูปเทียนบูชาแล้ว ให้สวด นะโม ๓ จบ และสวดคำบูชาขอลาภพระอุปคุต ๑ จบ

5.แล้วทำน้ำมนต์สวดด้วย คำบูชาขอลาภพระมหาอุปคุต อีก ๑ จบ เสร็จแล้ว เอาน้ำมนต์ประพรมร้านค้า และสินค้าในร้านค้า หรือทำธุรกิจ ก็ให้เอาน้ำมนต์ประพรมภายในสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำธุรกิจนั้นทั้งหมดคาถาพระมหาอุปคุตผูกมาร

ใครที่กำลังมีปัญหาการเงินติดขัดลองไปบูชากันดูแล้วชีวิตจะดีขึ้น บังเกิดแต่สิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง