หัวหน้าเจ้าขา โปรดมาอ่าน 10 คำพูดที่ทำร้ายจิตใจลูกน้อง ที่ไม่ควรพูด

คนพูดไม่ได้ฟัง คนฟังไม่ได้พูด หัวหน้าเจ้าขา โปรดมาอ่าน 10 คำพูดที่ทำร้ายจิตใจลูกน้อง ที่ไม่ควรพูด
หัวหน้าเจ้าขา โปรดมาอ่าน 10 คำพูดที่ทำร้ายจิตใจลูกน้อง ที่ไม่ควรพูด

ความรู้สึกเป็นเรื่องที่ควรถนอม ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากับลูกน้อง หรือแม้กระทั่งลูกน้องที่ควรถนอมน้ำใจหัวหน้า

และที่สำคัญการเป็นผู้นำที่ดี ควรมีคำพูดอย่างสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการพูดในเชิงลบ และควรรู้ว่ามีประโยคใดบ้างที่ลูกน้องไม่อยากได้ยินจากหัวหน้า

10 คำพูดของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่อยากได้ยิน

1. “เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผม” ประโยคนี้ เป็นคำพูดต้องห้ามสำหรับคนเป็นหัวหน้า แม้ฟังดูไม่ใช่คำพูดในเชิงลบ แต่ก็บ่งบอกได้ว่า คุณเป็นหัวหน้างานที่ไม่มีน้ำใจ ขาดการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

2. “งานนี้ไม่เหมาะกับคุณ” เป็นคำพูดเชิงลบที่แม้จะเป็นความจริง ผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็ควรหลีกเลี่ยง และเลือกใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์ เมื่อต้องปฏิเสธการมอบหมายงานให้ลูกน้องคนใดคนหนึ่งไปให้คนที่เหมาะสมกว่า เช่น “ผมยังมีงานอื่นที่สำคัญและอยากให้คุณช่วย”

3. “ไม่น่าเชื่อว่าคุณก็ทำได้” คำพูดนี้เป็นประโยคที่แสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่น หรือไม่เชื่อใจในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และจะยิ่งเลวร้ายหากพูดต่อหน้าบุคคลที่ 3 เพราะอาจเป็นการดูหมิ่นดูแคลนและไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา โดยที่คนพูดก็ไม่ได้ตั้งใจ

4. “เรื่องของคุณ” เป็นประโยคที่ไม่ควรนำมาใช้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน เพราะเป็นการสื่อสารที่ขาดบรรยากาศของความเป็นมิตร

5. “ก็ไม่รู้สินะ” ประโยคสั้นๆ แต่สื่อความหมายในเชิงลบ อาจทำให้คนฟังเข้าใจได้ว่าคนพูดไม่สนใจ ไม่แคร์ และไม่ใส่ใจ ทำให้ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างลูกน้องกับหัวหน้างาน

6. “บอกไม่เคยเชื่อ” หรือ “เตือนไม่เคยฟัง” เป็นคำตำหนิที่ไม่ควรใช้กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก เช่น “ถ้าเราระมัดระวังให้มากกว่านี้ก็คงจะดี” หรือ “ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียน ครั้งต่อไปต้องระมัดระวังให้มากขึ้น”

7. “ไม่เข้าใจ คุณคิดได้ยังไง” เป็นคำพูดที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง แม้จะฟังดูคล้ายๆ ไม่มีอะไร แต่ก็แฝงความดูหมิ่นดูแคลนความสามารถของคนฟังไว้ในคำพูดนั้นด้วย

8. “ถ้ามอบหมายให้คุณทำ ผมทำเองดีกว่า” เป็นคำพูดของหัวหน้างานที่ไม่ควรพูดกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะบ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อมั่นในความสามารถ และอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกไม่เป็นมิตรด้วย

9. “ทำไม่ได้ ก็ลาออก” เป็นคำพูดเชิงลบที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง และเลือกใช้คำอื่นแทน เช่น “พยายามทำให้เต็มที่ก่อน” หรือ “เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคุณ”

10. “งานง่ายๆ ก็ยังผิดพลาด” การทำงานย่อมเกิดความผิดพลาดได้ ควรหลีกเลี่ยงคำพูดนี้และเลือกใช้คำพูดที่เป็นการถนอมน้ำใจ หรือเลือกที่จะพูดตรงๆ ไปเลยว่า งานเกิดความผิดพลาดเพราะเหตุใด

คำพูดของคนเปรียบเสมือนใบมีดที่แหลมคมใช้ดีก็เป็นประโยชน์ การบริหารงานก็เช่นเดียวกันหัวหน้างานที่ดีควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก เพราะนอกจากได้ใจลูกน้องแล้วยังจะได้มิตรภาพที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co