“อีจัน Poll” โพลเลือกตั้ง 2566 คุณอยากให้ใครเป็นนายกฯ คนที่ 30

“อีจัน Poll” โพลเลือกตั้ง 2566 ถ้าเลือกตั้งวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใดเป็นรัฐบาล คุณอยากได้ใครเป็นนายกฯ คนที่ 30 ของไทย นโยบายพรรคไหน โดนใจที่สุด และการเลือกตั้งครั้งนี้จะออกไปใช้สิทธิหรือไม่

ห้ามพลาด! 4 ปีมีครั้ง กับการเลือกตั้งทั่วไป

การเลือกตั้ง 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด วันเลือกตั้งล่วงหน้า เป็น วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 และกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป

การเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. รายงานว่า มีพรรคการเมืองสมัครทั้งหมด 70 พรรค

มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.แบบแบ่งเขต สมัครทั้งหมด 4,781 คน

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้ ส.ส.แบบแบ่งเขต เข้าไปทำหน้าที่ในสภาจำนวน 400 คน และได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) เข้าไปทำหน้าที่ในสภา 100 คน

ที่สำคัญ จะได้นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย!!!

“อีจัน” ได้จัดทำโพลออนไลน์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ในชื่อ “อีจัน Poll โพลเลือกตั้ง 2566” โดยจะสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 คำถาม ได้แก่ ถ้าเลือกตั้งวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใดเป็นรัฐบาล, คุณอยากได้ใครเป็นนายกฯ คนที่ 30 ของไทย นโยบายพรรคไหน โดนใจที่สุด, อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม และการเลือกตั้งครั้งนี้จะออกไปใช้สิทธิหรือไม่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ อีจัน Poll โพลเลือกตั้ง 2566

ได้ที่นี่ >> https://election66.ejan.co/

var d=document,w=”https://tally.so/widgets/embed.js”,v=function(){“undefined”!=typeof Tally?Tally.loadEmbeds():d.querySelectorAll(“iframe[data-tally-src]:not([src])”).forEach((function(e){e.src=e.dataset.tallySrc}))};if(“undefined”!=typeof Tally)v();else if(d.querySelector(‘script[src=”‘+w+'”]’)==null){var s=d.createElement(“script”);s.src=w,s.onload=v,s.onerror=v,d.body.appendChild(s);}