ซูเปอร์โพล เผยความนิยม ‘ก้าวไกล’ ทิ้งห่าง ‘เพื่อไทย’ ไม่เห็นฝุ่น

ซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจ 53 ล้านคนไทยมีสิทธิเลือกตั้ง พบความนิยม ‘ก้าวไกล’ ทิ้งห่าง ‘เพื่อไทย’ ไม่เห็นฝุ่น

มาแล้ว อีกหนึ่งผลสำรวจจาก สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ที่เสนอผลการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง โพลเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ 5: ข้อมูลพื้นฐานการปกครองท้องที่ (ภูมิภาค) กรณีศึกษาประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไป

ซูเปอร์โพล เผยเลือกตั้งแลนด์สไลด์ไม่มีจริง ออกไปใช้สิทธิแค่ 60%

จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 53,094,778 คนทั่วประเทศ รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งข้อมูลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยเครื่องมือประเมินขั้นสุทธิ(Net Assessment) จำนวนตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 8,065 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 19-22 เม.ย.66 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากขนาดตัวอย่างบวกลบ 5% ในช่วงความเชื่อมั่น 95%

เมื่อพิจารณาความตั้งใจจะไปเลือกตั้งของประชาชน เปรียบเทียบผลการศึกษาในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว กับผลการศึกษาครั้งล่าสุด พบว่า ผลการศึกษาสัปดาห์นี้ ไม่พบความแตกต่างไปจากผลการศึกษาครั้งก่อน ในเรื่องความตั้งใจจะไปเลือกตั้งคือ ส่วนใหญ่หรือ 70.5% ที่พบในผลการศึกษาครั้งก่อน จะไปเลือกตั้งและส่วนใหญ่หรือ 70.8% ในผลการศึกษาครั้งนี้จะไปเลือกตั้งเช่นกัน

ซึ่งรายงานของซูเปอร์โพล เคยระบุเชิงเปรียบเทียบว่า กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆ เสมือนปลาในบ่อเลี้ยงสามบ่อ บ่อแรกคือ บ่อของฝูงปลานิยมพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล บ่อที่สองคือ บ่อของปลานิยม พรรคภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ และรวมไทยสร้างชาติ และบ่อที่สามคือ บ่ออื่นๆ รวมถึงพลังเงียบ ผลการศึกษาครั้งนี้ พบประเด็นที่น่าสนใจคือ

‘พรรคก้าวไกล’ ได้รับความนิยมพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งจาก 6.7% ในการศึกษาปลายเดือนมีนาคม ขึ้นมาเป็น 24.4% ในการศึกษาล่าสุดเดือนเมษายน แต่ ‘พรรคเพื่อไทย’ ลดลงจาก 29.1% ในช่วงปลายเดือน มี.ค.66 ตกมาอยู่ที่ 11.2% ในการศึกษาล่าสุดเดือนเมษายน น่าจะชี้ให้เห็นได้ในมุมหนึ่งว่า ปลาไม่กระโดดข้ามบ่อ สิ่งที่พบคือ ความนิยมเพิ่มที่พรรคก้าวไกล ความนิยมลดลงจากพรรคเพื่อไทย

ขณะที่ ‘พรรคภูมิใจไทย’ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจาก 20.5% ในการศึกษาปลายเดือน มี.ค.66 ขึ้นมาเป็น 23.9% ในการศึกษาล่าสุด ส่วน’พรรคประชาธิปัตย์’ พุ่งขึ้นมาจ่อความนิยมของประชาชนต่อพรรคภูมิใจไทย ในการศึกษาครั้งนี้จาก 14.2% ในการศึกษาปลายเดือน มี.ค.66 ขึ้นมาอยู่ที่ 23.6% ในการศึกษาล่าสุด

แต่ที่น่าพิจารณาคือ ความนิยมของประชาชนต่อ ‘พรรคพลังประชารัฐ’ ลดลงจาก 10.9% ลงมาอยู่ที่ 4.1% และ ‘พรรครวมไทยสร้างชาติ’ ลดลงเช่นกัน จาก 9.3% มาอยู่ที่ 3.7% แสดงให้เห็นว่า ปลาไม่กระโดดข้ามบ่อเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของผู้นิยมพรรคร่วมรัฐบาลยังสูงกว่าสัดส่วนของผู้นิยมพรรคร่วมฝ่ายค้านและอื่นๆ คือ 59.8% ต่อ 40.2%

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงพรรคการเมืองที่ต้องการเห็นร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้ง พบว่า 34% ระบุ ภูมิใจไทย กับ ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ รวมไทยสร้างชาติ และอื่นๆ รองลงมาคือ 29.4% ระบุ พรรคก้าวไกล กับ เพื่อไทย และอื่นๆ 13.4% ระบุ ภูมิใจไทย กับ เพื่อไทย และอื่นๆ และ 5.6% ระบุ พรรคเพื่อไทย กับ พลังประชารัฐ และอื่นๆ ตามลำดับ

นอกจากนี้ รายงานของซูเปอร์โพล ยังระบุด้วยว่า เมื่อ ปลาไม่โดดข้ามบ่อ พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลบางพรรคอาจใช้เครือข่ายอำนาจในมือเปลี่ยนเกมโดยมุ่งโจมตียุบพรรคในบ่อปลาเดียวกัน เพื่อให้ฝูงปลาที่ไม่โดดข้ามบ่อมาเลือกพรรคที่เหลืออยู่ มุ่งเป็นรัฐบาลและได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ตั้งไว้

ซึ่งถ้าทำลายกันเองในพรรคร่วมรัฐบาลเกิดขึ้นจริง ผลที่อาจเกิดขึ้นได้ตามมาคือ ฝูงปลาอาจถูกบังคับให้กระโดดข้ามบ่อไปสู่แลนด์สไลด์โดยพรรคก้าวไกล ถึงขั้นปิดสวิตช์ ส.ว.เพราะพรรคก้าวไกลกำลังทำอะไรที่โดนใจ และสะใจก็เป็นไปได้ในทางสถิติ และอะไรจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการเปลี่ยนประเทศไทย ค่อยว่ากัน

แต่ถ้าไม่มีใครเปลี่ยนเกม และไม่เกิดการโกงการเลือกตั้ง ปล่อยให้เป็นไปตามความนิยมศรัทธาของประชาชนที่อิสระ และการรณรงค์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลอดการแทรกแซงเบี่ยงเบนเจตนารมณ์ และความต้องการของประชาชนด้วยการเปลี่ยนเกมแย่งชิงอำนาจนี้

พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลในเวลานี้น่าจะเห็นความโดดเด่นเปลี่ยนผ่านมาอยู่ที่ พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนำโดยมีฐานสนับสนุนจากพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐเป็นกำลังสำคัญให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อได้

คลิปแนะนำอีจัน
จุ๊มเหม่ง มีอะไร ทำไมคนถึงรัก
ร่วมโหวตกับ Poll อีจัน
var d=document,w=”https://tally.so/widgets/embed.js”,v=function(){“undefined”!=typeof Tally?Tally.loadEmbeds():d.querySelectorAll(“iframe[data-tally-src]:not([src])”).forEach((function(e){e.src=e.dataset.tallySrc}))};if(“undefined”!=typeof Tally)v();else if(d.querySelector(‘script[src=”‘+w+'”]’)==null){var s=d.createElement(“script”);s.src=w,s.onload=v,s.onerror=v,d.body.appendChild(s);}