มะเร็งปอด! ไม่สูบบุหรี่ ก็เสี่ยงเป็นได้

กรมการแพทย์ เผย ปี 2564 พบสถิติคนไทยป่วยมะเร็งรายใหม่ 139,206 คนต่อปี และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 84,073 คนต่อปี โดยมะเร็งปอดเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของมะเร็งที่คนไทยเป็น
มะเร็งปอด! ไม่สูบบุหรี่ ก็เสี่ยงเป็นได้

ข่าวของคุณหมอหนุ่มวัย 28 ปีที่มีอนาคตไกล ตรวจพบเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย โดยหมอหนุ่มเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิต ที่เป็นคนดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ แต่กลับตรวจพบมะเร็งปอดระยะสุดท้าย โดยไม่มีอาการบ่งชี้มาก่อน ทำให้หลายคนต้องกลับมาคิดทบทวนเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
หมอหนุ่ม เปิดเพจ สู้ดิวะ เล่าเรื่องเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
มะเร็งปอด! ไม่สูบบุหรี่ ก็เสี่ยงเป็นได้

จากข้อมูลของ กรมการแพทย์ ซึ่งเปิดเผยเมื่อ ธ.ค.64 ระบุว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบสถิติว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 139,206 คนต่อปี และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 84,073 คนต่อปี โดยโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก

 โดยมะเร็งปอดเป็น 1 ในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยทั้งชายและหญิง ซึ่งส่วนมากผู้ป่วยจะไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรก แต่จะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิดโรคเมื่อมีการเจริญเติบโตของมะเร็งมากขึ้นแล้ว

รู้ไหมว่า “มะเร็งปอด” แม้ไม่สูบบุหรี่ ก็เสี่ยงเป็นได้

เนื่องจากมะเร็งปอดไม่ได้เกิดจากการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอด ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยง ดังต่อไปนี้

-ควันบุหรี่มือสอง โดยสูดหายใจเอาควันบุหรี่เข้าปอด จากการไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิง ยืนท่ามกลางฝูงคนที่พ่นควันบุหรี่ตลอดเวลา การสูดเอาควันบุหรี่ของคนอื่นเข้าปอด เผลอๆ จะอันตรายยิ่งกว่าตัวคนสูบบุหรี่เองเสียด้วย

-กรรมพันธุ์ ผู้ที่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคมะเร็งปอด มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดแม้จะไม่ได้สูบบุหรี่

-สูดดมสารเคมีมากเกินไป มลภาวะทางอากาศ สารเคมีและมลภาวะต่าง ๆ เช่น สารหนู รังสี ไอระเหยต่างๆ หรือการทำงานในโรงงานที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองจากเครื่องจักร ใช้สารเคมีกลิ่นรุนแรงเพื่อผลิตสินค้า หรือการอาศัยใกล้แหล่งโรงงานที่ปล่อยของเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา

Steve Allen

ทั้งนี้ ผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ไม่ได้เกิดจากการสูบบุหรี่ ในช่วงแรกมักไม่แสดงอาการ โดยอาการที่พบบ่อย คือ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจสั้น อาจมีอาการปวดตามข้อร่วมด้วย

ส่วนกรณีการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่สูบบุหรี่ 3.43 ล้านคน ในจำนวนนี้ได้รับควันบุหรี่ในบ้านตัวเอง แบ่งเป็นเพศชาย 6 แสนกว่าคน เพศหญิง 2.82 ล้านคน ขณะที่ในครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ขวบ พบว่า ในทุก 10 ครัวเรือน จะมี 5 ครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ ในจำนวนนี้มี 3 ครัวเรือนมีการสูบในบ้าน รวมแล้วจะมีเด็กไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนเป็นอย่างน้อย ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน แม้ในภาพรวม แนวโน้มการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน จะลดลงจาก 39.9% ในปี 2557 เหลือ 23.7% ในปี 2564

ขณะที่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ข้อมูลการเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง ที่วิเคราะห์โดย Institute for Health Metrics and Evaluation และองค์การอนามัยโลกใช้อ้างอิง ของไทยเท่ากับ 9,433 คนต่อปี และทั่วโลกเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง 1.2 ล้านคนต่อปี ขณะที่สหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปอดจากการได้รับควันบุหรี่มือสองปีละ 7,300 คน ทั้งนี้ ควันบุหรี่มือสอง ประกอบด้วยสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่น ๆ เช่นเดียวกับในควันบุหรี่ที่ผู้สูบบุหรี่เองได้รับ

เลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ ลดเสี่ยงมะเร็งปอด

-งดหรือเลิกสูบบุหรี่ : ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด รวมถึงมะเร็งชนิดอื่นๆ ด้วย

-หลีกเลี่ยงการรับควันบุหรี่มือสอง : แม้จะไม่ได้สูบบุหรี่แต่การได้รับควันบุหรี่มือสอง มือสาม จากการสูดหายใจเข้าไปจะทำให้มีสารพิษตกค้างซึ่งก่อให้เกิดมะเร็ง

-เลี่ยงการทำงานในอุตสาหกรรมที่มีสารก่อมะเร็ง : การสัมผัสสารก่อมะเร็ง เช่น โครเมียม ไรแย่หิน แร่เรดอน นิกเกิล เป็นต้น

-ไม่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองพิษ : จากการศึกษาพบว่า PM 2.5 ทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดได้มากถึง 1 – 1.4 เท่า ซึ่งถือว่ามีความร้ายแรงเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่

ส่วนเรื่องพันธุกรรม แม้โรคมะเร็งปอดจะไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยตรง แต่พบว่า หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดตั้งแต่อายุน้อยๆ สมาชิกในครอบครัวก็มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co