หมอธีระ เผยวิจัย โอมิครอน BA.2.75.2 ดื้อกว่าสายพันธุ์อื่น

หมอธีระ เผยวิจัย โอมิครอน BA.2.75.2 ดื้อกว่าสายพันธุ์อื่น

หมอธีระ โพสต์เฟซบุ๊ก เผยผลวิจัย โอมิครอน BA.2.75.2 ดื้อกว่าสายพันธุ์อื่น

18 กันยายน 2565 หมอธีระ หรือ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึง โควิด โอมิครอน สายพันธุ์ BA.2.75.2 ว่า

Cao YR และคณะ จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ได้รายงานผลการวิเคราะห์สมรรถนะของ โอมิครอน BA.2.75.2 เปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ

พบว่า BA.2.75.2 ดื้อกว่า โอมิครอน สายพันธุ์อื่นๆ อย่างมาก ทั้งในคนที่ฉีด Coronavac 3 เข็ม รวมถึงคนที่ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อสายพันธุ์ต่างๆ มาก่อนก็ตาม

นอกจากนี้ เมื่อดูสมรรถนะในการจับกับตัวรับ ACE2 ของเซลล์ จะพบว่า BA.2.75.2 รวมถึงสายพันธุ์ย่อยอื่นๆ ของ โอมิครอน ที่ตรวจพบในปัจจุบันนั้นมีสมรรถนะจับกับตัวรับ ACE2 ได้มากกว่าสายพันธุ์ D614G (ที่เคยเป็นตัวทำให้เกิดระบาดระลอกสองทั่วโลกตอนปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564)

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า โอมิครอน สายพันธุ์ BA.2.75.2 นั้น มีทั้งสมรรถนะการหลบหลีกภูมิคุ้มกัน และจับกับตัวรับที่ผิวเซลล์ได้มาก จึงมีโอกาสที่จะนำไปสู่การระบาดระลอกถัดไปในอนาคตได้ หากไม่ป้องกันให้ดี

นอกจากนี้ หมอธีระ ยังเผยถึง Long COVID ในบราซิล ด้วยว่า

Ceron ABC และคณะจากบราซิล ทำการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิดปัญหา Long COVID โดยเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยที่มีประวัติติดเชื้อโรคโควิด-19 ในช่วงตั้งแต่กันยายน 2563 ถึงเมษายน 2564 จำนวน 814 คน และคนที่ไม่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 402 คน พบว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 มาก่อน จะมีอัตราการเกิดปัญหา Long COVID ราว 29.6%

ทั้งนี้ในกลุ่มผู้ป่วย Long COVID พบว่ามีถึง 55.9% ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต

อย่างไรก็ตาม การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อย่อมดีที่สุด ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอจะลดความเสี่ยงลงไปได้มาก

อ้างอิง

1. Cao YR et al. Imprinted SARS-CoV-2 humoral immunity induces converging Omicron RBD evolution. bioRxiv. 16 September 2022.

2. Ceron ABC et al. Prevalence and risk factors for long COVID after mild disease: a longitudinal study with a symptomatic control group. medRxiv. 17 September 2022.

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co