เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ประทานข้อความห่วงใย แก่ แพทย์ พยาบาล

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ประทานข้อความห่วงใย แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ประทานข้อความห่วงใย แก่ แพทย์ พยาบาล

วานนี้ (31 มี.ค. 63) ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประทานข้อความให้กำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องจากต้องรับภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีข้อความว่า

ภาพจากอีจัน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบ Covid -19  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ของเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ต้องช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส ภาระหน้าที่นี้ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูง

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ติดเชื้อได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราที่จะดูแลรักษา และช่วยขจัดทุกข์ให้หมดไป

ข้าพเจ้าขอร่วมเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ให้มีกำลังใจต่อสู้เหตุวิกฤตินี้ ข้าพเจ้าจะใช้ทุกสรรพกำลังของข้าพเจ้า ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นกำลังหนุนให้แก่ทุกท่าน และอำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

ภาพจากอีจัน
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co