พระราชสำนัก 15 เมษายน 2563 | 20:57 น.

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ ป้องกันโควิดให้ รพ. ใน จ.ขอนแก่น

เขียนโดย อีจัน
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ ป้องกันโควิดให้ รพ. ใน จ.ขอนแก่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

15 เมษายน 2563 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานอย่างพร้อมเพรียง

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

ภาพจากอีจัน

พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพจากอีจัน


กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังวัดขอนแก่น ประกอบด้วย

1.หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น
2.หน้ากากเลนส์ใส (Face Shield) จำนวน 120 ชิ้น
3.Cover All จำนวน 50 ชิ้น

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงฟื้นพระองค์ดี หลังการผ่าตัด
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงฟื้นพระองค์ดี หลังการผ่าตัด
สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด
สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด
ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นรองประธานที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นรองประธานที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข