กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 จัดซื้อหุ่นยนต์ช่วย รพ. 73 แห่ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 จัดซื้อหุ่นยนต์ช่วย รพ. 73 แห่ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุมัติให้ใช้งบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 จัดซื้อ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” ช่วย รพ. 73 แห่ง

(15 เมษายน 2563) เพจเฟซบุ๊ก “มูลนิธิชัยพัฒนา” เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) จัดซื้อ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล” เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่ง ในต่างจังหวัด

ภาพจากอีจัน

หุ่นยนต์ทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นนวัตกรรมและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย ใช้งานง่ายและช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 13.30 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับมอบ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล” จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลทั้ง 73 แห่ง ต่อไป

โอกาสนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนชุดตรวจโควิด-19 เพื่อช่วยควบคุมการระบาด หรือ Test Kit จำนวน 5,000 ชุด แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลที่ต้องการต่อไปด้วย

ภาพจากอีจัน
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co