ฟาร์มเฮ้าส์ ผงาดคว้ารางวัลหุ้นยั่งยืนอันดับ 2 จาก 193 บริษัท

ฟาร์มเฮ้าส์ ผงาดคว้ารางวัล หุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ AA และ CGR ระดับ 5 ดาว

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “ฟาร์มเฮ้าส์” คว้าอันดับที่ 2 รางวัล การประเมินคะแนนด้านความยั่งยืนระดับประเทศ โดยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 193 บริษัท  

ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ ได้ผลการประเมินในระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรางวัล SET ESG Ratings ดังกล่าว เป็นรางวัลการจัดอันดับที่มาจากผลการประเมินหุ้นยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการประเมินข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน   

รวมทั้งยังคว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย