วิธีกาบัตรเลือกตั้งให้ได้คะแนน เลือกตั้ง 2566

กกต.อธิบายวิธีกากบาทบัตรเลือกตั้ง 2566 ให้ได้คะแนน แบบไหนเรียกบัตรดี บัตรเสีย ไปลงคะแนนเลือกตั้งต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ใกล้โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเข้ามาทุกที โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 7 พ.ค.66 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า และวันที่ 14 พ.ค.66 เป็นวันเลือกตั้ง

การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 52 ล้านคน ดังนี้ “อีจัน” ขอนำวิธีกากบาทบัตรเลือกตั้งที่เรียกว่า บัตรดี และบัตรเสียมาบอกกันค่ะ

ลักษณะของบัตรดี

-ต้องมีเครื่องหมายในการลงคะแนน

-ต้องเป็นเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น (X)

-เครื่องหมายกากบาทต้องอยู่ในช่องทำเครื่องหมายและต้องมีเครื่องหมายเดียวเท่านั้น

ลักษณะของบัตรเสีย

-บัตรปลอม

-บัตรที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน

-บัตรที่ลงคะแนนเกินหนึ่งหมายเลข

-บัตรที่ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากกากบาท

-บัตรที่ลงคะแนนในช่องที่ไม่มีผู้สมัคร บัตรที่กากบาทในช่องที่ไม่มีผู้สมัคร หรือผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อออก จากประกาศรายชื่อผู้สมัคร

-ทำเครื่องหมายนอกช่อง

-ไม่ใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบให้

การกากบาทบัตรเลือกตั้ง ต้องทำเครื่องหมายกากบาท X เท่านั้น

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

-บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

-หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐ เช่น ThaID, DLT QR LICENCE

-บัตรหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)